แก้ปัญหา Windows 10 ไม่ยอมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ

0

หลังจากทำการอัปเดตเครื่องโน้ตบุ๊คเป็น Windows 10 เวอร์ชัน 1709 หรือ Fall Creators Update ผมพบปัญหาว่า Windows 10 ไม่ยอมต่อ Wi-Fi ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งที่ก่อนอัปเดต (ตอนเป็นเวอร์ชัน 1703) ก็ยังต่อกับระบบ Wi-Fi ให้โดยอัตโนมัติอยู่เลย หลังจากทำการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตจึงได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

สาเหตุที่ Windows 10 ไม่ต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ

ใน Windows 10 เวอร์ชัน 1709 นั้นจะทำการติดตั้ง Microsoft Wi-Fi Direct Virtual adapter ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ในการทำให้โน้ตบุ๊คเป็น Mobile hotspot เพื่อแชร์ Wi-Fi ให้กับอุปกรณ์อื่นโดยอัตโมัติ ซึ่งมีข้อดีคือ การแชร์ Wi-Fi ทำได้ง่ายขึ้น แต่ก็ส่งกระทบทำให้ Windows 10 ไม่ยอมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าจะตั้งค่าเป็น Connect automatically when in range แล้วก็ตาม

วิธีการแก้ปัญหา Windows 10 ไม่ต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ

การแก้ปัญหา Windows 10 ไม่ต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ ทำได้โดยการปิด Microsoft Wi-Fi Direct Virtual adapter ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Device Manager โดยการคลิกขวาปุ่ม Start แล้วเลือก Device Manager

»หรือค้นหาคำว่า Device ด้วย Cortana แล้วคลิก Device Manager – Control Panel

»หรือกดปุ่ม Windows + Brake แล้วเลือก Device Manager

2. บนหน้า Device Manager ให้คลิกเมนู View แล้วคลิก Show hidden devices

4. คลิกขยายหัวข้อ Network adapters จากนั้นให้คลิกขวา Microsoft Wi-Fi Direct Virtual adapter แล้วเลือก Disable device

ข้อควรทราบ: การปิด Microsoft Wi-Fi Direct Virtual adapter จะทำให้เพื่อแชร์ Wi-Fi ไม่ได้

5. บนหน้า ให้คลิก Yes เสร็จแล้วทำการรีสตาร์ทระบบเพื่อให้การตั้งค่ามีผล

ทดสอบการทำงาน

หลังจากปิด Microsoft Wi-Fi Direct Virtual adapter ผมทำการทดสอบโดยการต่อกับระบบ Wi-Fi โดยที่เลือก Connect automatically จากนั้นลองท่องอินเทอร์เน็ตเปิดเว็บโน่นนี้นั่นสักพัก แล้วจึงทำการปิดเครื่องโน้ตบุ๊คประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเมื่อทำการเปิดเครื่องใหม่ ผลปรากฏว่า Windows 10 จะทำการต่อ Wi-Fi ที่ทำการต่อก่อนปิดเครื่องให้โดยอัตโนมัติ ครับ

สรุป

การแก้ไขปัญหา Windows 10 เวอร์ชัน 1709 ไม่ยอมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติ ทำได้โดยการปิด Microsoft Wi-Fi Direct Virtual adapter ตามขั้นตอนที่แสดงด้านบนครับ

แหล่งอ้างอิง
Appuals

ประวัติการปรับปรุง
26 กุมภาพันธ์ 2561: แก้ไขคำผิด
25 กุมภาพันธ์ 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.