ส่งออกและนำเข้า Theme บน Windows 10

0

โพสต์นี้ผมมีเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้งานธีม (Theme) บน Windows 10 ที่บางท่านาจจะยังไม่ทราบมาแนะนำ เป็นวิธีการส่งออก (Export) และการนำเข้า (Import) รวมถึงการลบ (Delete) ธีมครับ

การส่งออก Windows 10 Theme

การส่งออกธีม Windows 10 นั้นมีข้อที่ควรทราบ คือ สามารถรส่งได้เฉพาะธีมที่ทำการติดตั้งเพิ่มเติมเท่านั้นและธีมที่จะส่งออกได้ต้องเป็น Current theme คือธีมที่กำลังใช้งานเท่านั้น โดยที่ไม่สามารถส่งออกธีมที่มาพร้อมกับ Windows 10 (ดีฟอลท์ธีมหรือธีมในตัว) ได้

การส่งออกธีม Windows 10 ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start คลิก Settings จากนั้นคลิก Personalization

2. บนหน้า Personalization คลิกขวาธีมที่ต้องการส่งออก (ต้องเป็นธีมที่ติดตั้งเพิ่มและกำลังใช้งานเท่านั้น! ) จากรายชื่อในหัวข้อ Apply a Theme แล้วเลือก Save theme for sharing

3. บนหน้า Save As เลือกโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์ธีมที่ส่งออกแล้วตั้งชื่อให้กับไฟล์ที่ส่งออก เสร็จแล้วคลิก Save

สำหรับไฟล์ธีมที่ส่งออกจะมีนามสกุล .deskthemepack

การนำเข้า Windows 10 Theme

การนำเข้าธีมบน Windows 10 นั้นให้ทำการก็อปปี้ไฟล์ .deskthemepack ที่ได้จากขั้นตอนการส่งออกลงบนเครื่องปลายทาง จากนั้นให้ทำการรันไฟล์ .deskthemepack ซึ่ง Windows 10 จะทำการนำเข้าธีมดังกล่าวเข้าไปในหน้า Theme ใน Personlization ของแอป Settings จากนั้นให้คลิกธีมที่นำเข้าจากรายชื่อในหัวข้อ Apply a Theme

ธีมที่นำเข้าจะถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ %AppData%\Local\Microsoft\Windows\Themes

เมื่อ %AppData%\ คือ โฟลเดอร์สำหรับใช้เก็บข้อมูลของโปรแกรมต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่บน Windows โดยทั่วไปจะอยู่ที่ C:\Users\username\AppData

การลบธีมบน Windows 10

การลบธีมบน Windows 10 นั้นทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 แอป Settings

เปิดแอป Settings แล้วเข้าไปลังหน้า Personlization > Theme จากนั้นคลิกขวาบนธีมที่ต้องการลบ เสร็จแล้วเลือก Delete

ไม่สามารถลบ Current theme หรือธีมที่กำลังใช้งานได้

วิธีที่ 2 ใช้ File Explorer

ใช้ File Explorer เปิดไปที่โฟลเดอร์ %AppData%\Local\Microsoft\Windows\Themes จากนั้นทำการลบธีมที่ไม่ต้องการ

แหล่งอ้างอิง

Addictive Tips

ประวัติการปรับปรุงบทความ
23 มีนาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.