จัดการเว็บไซต์ WordPress บน Microsoft Azure ด้วย FTP

0

โพสต์นี้เป็นการสาธิตวิธีจัดการเว็บไซต์ WordPress ที่ติดตั้งบนโฮสต์ Microsoft Azure โดยการใช้ FTP และ FTPS ซึ่งเนื้อหาต่อเนื่องจากเรื่อง การติดตั้ง WordPress บน Microsoft Azure ครับ

การจัดการ WordPress บน Microsoft Azure ด้วย FTP และ FTPS

สำหรับการติดตั้ง WordPress บนโฮสต์ Microsoft Azure นั้นรองรับการอัพโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทาง FTP และ FTPS แต่เราจะต้องทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ (User account) ใน Deployment credentials ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้

อย่างไรก็ตามมีข้อควรทราบคือ สำหรับ subscription แบบ Free tier F1 นั้น จำกัดบัญชี FTP แค่ 1 บัญชี เท่านั้นครับ (สำหรับผู้ใช้ subscription อื่นอาจสามารถใช้บัญชี FTP ได้มากกว่า 1 บัญชีนะครับ)

การสร้าง FTP User account บน Microsoft Azure

การสร้างบัญชีผู้ใช้ FTP สำหรับใช้จัดการเว็บไซต์ WordPress บน Microsoft Azure มีขั้นตอนดังนี้

1. ไซน์อินเข้าเว็บไซต์ Microsoft Azure ด้วยบัญชีไมโครซอฟท์ตามที่ได้ลงทะเบียนใน ขั้นตอนที่ 1

2. บนหน้าแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Microsoft Azure ให้คลิก WordPress App Service

3. บนหน้า WordPress App Service ให้คลิก Deployment credentials จากนั้นให้ที่การสร้างบัญชีและตั้งรหัสผ่านสำหรับใช้ FTP เสร็จแล้วคลิก Save

FTP/deployment username [1]: ชื่อบัญชีสำหรับใช้ FTP หรือ FTPS กับเว็บไซต์ WordPress

Password [2]: รหัสผ่านสำหรับบัญชีสำหรับใช้ FTP ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วยอักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ และตัวเลข

Confirm password [3]: ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

ชื่อโฮสต์ FTP เว็บไซต์ WordPress บน Microsoft Azure

สำหรับชื่อโฮสต์ FTP เว็บไซต์ WordPress ที่ติดตั้งบน Microsoft Azure นั้นสามารถเข้าไปดูได้จากหัวข้อ Properties บนหน้า WordPress App Service

FTP/DEPLOYMWNT USER [4]: ชื่อบัญชีสำหรับใช้ FTP กับเว็บไซต์ WordPress ตามที่สร้างในขั้นตอนด้านบน โดยใส่ในฟอร์แมต “App name”\”FTP/deployment username”

FTP HOST NAME [5]: ชื่อโฮสต์ FTP

FTP DIAGNOSTIC LOGS [6]: ตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ล็อกของการ FTP

FTPS HOST NAME [7]: ชื่อโฮสต์ FTPS (ชื่อเดียวกับ FTP)

FTPS DIAGNOSTIC LOGS [8]: ตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ล็อกของการ FTPS

บนหน้า Properties ยังแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของ เว็บไซต WordPress ได้แก่ VIRTUAL IP ADDRESS, Location และ ฯลฯ

การ FTP เว็บไซต์ WordPress บน Microsoft Azure

หลังจากทราบชื่อโฮสต์สำหรับใช้ทำ FTP และ FTPS แล้ว เราก็สามารถทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้น (หรือดาวน์โหลดไฟล์จาก) WordPress ที่ติดตั้งบน Microsoft Azure ได้ทั้งแบบบรรทัดคำสั่งและโดยการใช้โปรแกรม FTP ยอดนิยมอย่าเช่น FileZilla [ดาวน์โหลด FileZilla]

รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างการคอนฟิกโปรแกรม FileZilla สำหรับการ FTPS โดยใช้พอร์ตหมายเลข 990 กับเว็บไซต์ WordPress บน Microsoft Azure

Host [9]: ใส่ชื่อโฮสต์ FTP ของเว็บไซต์ WordPress บน Microsoft Azure (ไม่ต้องใส่ ftp หรือ ftps นะครับ)

Protocol [10]: เลือกเป็น FTP – File Transfer Protocol

Encryption [11]: Require implicit FTP over TLS

User [12]: ใส่ชื่อบัญชีสำหรับใช้ FTP กับเว็บไซต์ WordPress ตามที่สร้างในขั้นตอนด้านบน โดยใส่ในฟอร์แมต “App name”\FTP/deployment username

สำหรับ Logon Type ก็ให้เลือกตามความต้องการ – ในตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็น Ask for password ครับ

รูปหน้าจอด้านล่างเป็นการ FTP ขึ้นเว็บไซต์ WordPress ของผมที่อยู่บน Microsoft Azure ด้วยโปรแกรม FileZilla ตามการคอนฟิกด้านบนครับ

สรุป

การจัดการ WordPress บน Microsoft Azure ด้วย FTP และ FTPS นั้น ผู้ใช้จะต้องทำการสร้างบัญชีสำหรับใช้ FTP ใน Deployment credentials โดย subscription แบบ Free tier F1 นั้น จำกัดบัญชี FTP แค่ 1 บัญชี เท่านั้น

ประวัติการปรับปรุง
4 มีนาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.