อัปเดต Windows 10 Version 1803 ผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS)

0

โพสต์นี้เป็นการสาธิตวิธีการอัปเดต Windows 10 เวอร์ชัน 1803 หรือที่รู้จักในชื่อ April 2018 Update ผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ดูแลระบบไอทีในองค์กรนำไปประยุกต์ใช้งานตามความเหมาะสมต่อไปครับ

อนุมัติให้ติดตั้ง Windows 10 Version 1803 ผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS)

ไมโครซอท์ออก Windows 10 เวอร์ชัน 1803 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสำหรับผู้ใช้ทั่วไปสามารถทำการอัปเดตได้ผ่านทาง Windows Update (คิดว่าส่วนใหญ่คงอัปเดตกันเรียบร้อยแล้ว) ส่วนผู้ใช้ในองค์กรนั้น สามารถทำการอัปเดตผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS) และ System Center Configuration Manager (SCCM) แต่ก่อนที่จะทำการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1803 ผ่านทาง WSUS ได้นั้น เราจะต้องทำการอนุมัติให้ติดตั้ง (Approved for Install) แก่กลุ่มที่เก็บคอมพิวเตอร์เป้าหมายก่อน ตามขั้นตอนดังนี้

ข้อควรทราบ
ก่อนที่เราจะสามารถทำการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1803 ผ่านทาง WSUS ได้นั้น จะต้องทำตามขั้นตอนที่ 1 – 3 ในบทความเรื่อง อัปเดต Windows 10 Version 1709 ผ่านทาง WSUS ให้เรียบร้อยก่อนครับ

1. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ WSUS คลิกไอคอน Server Manager บนแถบงาน จากนั้นคลิก Tools แล้วคลิก Windows Server Update Services

2. บนหน้าต่าง Update Services ให้เข้าไปยัง [WSUS_Server] > Updates > Upgrades จากนั้นในคอลัมน์ Upgrades ในหัวข้อ Name สำหรับการอัปเดต Windows 10 แบบโวลุ่มไลเซนส์ (Volume Licensed) ให้คลิกขวาบนอัปเดตชื่อ Feature update to Windows 10 (business edition) Version 1803, en-us จากนั้นคลิก Approve

ส่วนการอัปเดต Windows 10 เวอร์ชัน OEM ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่องพีซีหรือที่ซื้อไลเซนส์แบบปลีก (Retail license) ให้เลือก Feature update to Windows 10 (consumer edition) Version 1803, en-us

สำหรับชุดอัปเดต Windows 10 Version 1803 ผ่านทาง WSUS ไม่มีการแยกตามรุ่นย่อย (Edition) จึงสามารถใช้อัปเกรด Windows 10 ทุกรุ่น ทั้งรุ่น Pro, Enterprise, Education และ ฯลฯ และทั้งเวอร์ชันเวอร์ชัน 32-บิต และ 64-บิต

ทิป: บนหน้าจอนี้ ถ้าหากไม่เห็น Feature update to Windows 10 business edition) Version 1803, en-us ให้เลือกหัวข้อ Approval เป็น Unapproved และเลือก Status เป็น Any เสร็จแล้วคลิก Refresh ครับ

3. บนหน้า Approve Updates คลิกชื่อกลุ่มที่เก็บเครื่องพีซี Windows 10 ที่ต้องการอนุมัติให้ติดตั้ง Windows 10 เวอร์ชัน 1803 ในตัวอย่างนี้คือ Test จากนั้นคลิก Approved for Install เสร็จแล้วคลิก OK

4. บนหน้า Approval Progress คลิก Close แล้วรอการดาวน์โหลดแล้วเสร็จ

หมายเหตุ: ในการใช้งานจริงจะต้องทำการ Approved for Install ให้กับทุกกลุ่มที่มีเครื่องพีซี Windows 10 เป้าหมายอยู่ครับ

การติดตั้ง Windows 10 Version 1803 ผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS)

หลังจากทำการอนุมัติให้ติดตั้ง Windows 10 เวอร์ชัน 1803 ผ่านทาง WSUS เราจะสามารถการติดตั้งอัปเดต Windows 10 Version 1803 ผ่านทาง Windows Update (Start > Settings > Update & Security > Windows Update) แบบเดียวกับการอัปเดต Windows 10 Version 1803 ผ่านทาง Microsoft Update ทุกประการ

แหล่งอ้างอิง
Microsoft: Windows IT Pro Blog

ประวัติการปรับปรุงบทความ
7 พฤษภาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.