การเซ็ต Lock screen บนสมาร์ทโฟนระบบ Android

0

เนื่องจากมือถือส่วนใหญ่จะตั้งค่า Lock screen เป็นแบบ Swipe มาให้โดยเริ่มต้น ดังนั้นหลังจากที่เราซื้อมือถือใหม่ควรทำการเซ็ต Lock screen เป็นประเภท Pattern, PIN หรือ Password ที่มีความปลอดภัยมากกว่า ซึ่งโพสต์นี้ผมมีวิธีการเซ็ตการล็อกหน้าจอบนสมาร์ทโฟน Samsung รุ่น Galaxy A7 (2017) มาฝากครับ

การเซ็ต Lock screen สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) แบบ Pattern

การเซ็ต Lock screen แบบ Pattern มีขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้าจอ Home ให้แตะไอคอน Apps

2. บนหน้าจอ Apps แตะไอคอน Settings

3. บนหน้าจอ Settings แตะ Lock screen and security

4. บนหน้า LOCK SCREEN AND SECURITY แตะ Screen lock type ซึ่งอยู่ภายใต้หัวข้อ Screen lock type

5. ในกรณีที่มีการตั้งค่า Lock screen เอาไว้ จะต้องทำการปลดล็อคก่อน โดยให้ทำการวาด Pattern หรือป้อน PIN หรือ Password ตามที่ได้ตั้งค่าไว้

6. บนหน้า LOCK SCREEN TYPE ให้แตะการล็อคหน้าจอแบบ Pattern

7. บนหน้า SET PATTERN ให้วาด Pattern ที่ต้องการใช้ในการปลดล็อค Lock Screen สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) เสร็จแล้วแตะ CONTINUE

8. บนหน้า SET PATTERN ให้วาด Pattern ที่ต้องการใช้ในการปลดล็อค Lock Screen สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) อีกครั้ง เสร็จแล้วแตะ CONFIRM

9. (กรณีเปลี่ยนจาก PIN หรือ Password ไปเป็น Pattern จะไม่มีขั้นตอนนี้) บนหน้า NOTIFICATIONS เลือกทำการตั้งค่าการแจ้งเตือนตามความต้องการ เสร็จแล้วแตะ DONE

10. ปิดหน้าจอ Settings

การเซ็ต Lock screen สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) แบบ PIN

การเซ็ต Lock screen แบบ PIN มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำตามขั้นตอนที่ 1-5 ใน การเซ็ต Lock screen สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) แบบ PATTERN

2. บนหน้า LOCK SCREEN TYPE ให้แตะการล็อคหน้าจอแบบ PIN

3. บนหน้า SET PIN ให้ป้อนตัวเลขที่จะใช้เป็น PIN (อย่างน้อย 4 ดิจิท) ที่ต้องการใช้ปลดล็อคสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) เสร็จแล้วแตะ Continue

4. บนหน้า SET PIN ให้ป้อนตัวเลขที่จะใช้เป็น PIN ที่ต้องการใช้ปลดล็อคสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) อีกครั้ง เสร็จแล้วแตะ OK

5. (กรณีเปลี่ยนจาก Pattern หรือ Password ไปเป็น PIN จะไม่มีขั้นตอนนี้) บนหน้า NOTIFICATIONS เลือกทำการตั้งค่าการแจ้งเตือนตามความต้องการ เสร็จแล้วแตะ DONE

6. ปิดหน้าจอ Settings

การเซ็ต Lock screen สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) แบบ PASSWORD

การเซ็ต Lock screen แบบ Password มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำตามขั้นตอนที่ 1-5 ในการเซ็ตการปลดล็อค Lock screen สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) แบบ PATTERN

2. บนหน้า LOCK SCREEN TYPE ให้แตะการล็อคหน้าจอแบบ PASSWORD

3. บนหน้า SET PASSWORD ให้ป้อนรหัสผ่าน (มีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักขระและต้องมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว) ที่ต้องการใช้ปลดล็อคสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) เสร็จแล้วแตะ Continue

4. บนหน้า SET Password ให้ป้อนป้อนรหัสผ่านที่ต้องการใช้ปลดล็อคสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A7 (2017) อีกครั้ง เสร็จแล้วแตะ OK

5. (กรณีเปลี่ยนจาก Pattern หรือ PIN ไปเป็น Password จะไม่มีขั้นตอนนี้) บนหน้า NOTIFICATIONS เลือกทำการตั้งค่าการแจ้งเตือนตามความต้องการ เสร็จแล้วแตะ DONE

6. ปิดหน้าจอ Settings

ทดสอบการทำงาน

หลังจากทำการเซ็ต Lock screen บนสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์เสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม Power เพื่อล็อคหน้าจอ แล้วให้กดปุ่ม Home หรือ ปุ่ม Power จากนั้นระบบจะให้เราทำการปลดล็อคโดยการวาด Pattern หรือป้อน PIN หรือ Password ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่หน้า Home เพื่อใช้งาน

ข้อควรระวัง

ให้จดจำ Pattern, PIN หรือ Password ให้ดี เพราะต้องใช้ในการปลดล็อคเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์

แหล่งอ้างอิง
Samsung

ประวัติการปรับปรุงบทความ
17 พฤษภาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.