ปัญหา Microphone บนเครื่องพีซี HP ProDesk 600 G3

0

ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานไมโครโฟน (Microphone) บนเครื่องพีซี HP ProDesk 600 G3 มาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ใช้เครื่องรุ่นเดียวกันนี้ หรือแม้แต่ผู้ใช้เครื่องรุ่นอื่น ยี่ห้ออื่น ที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกันครับ

รายละเอียด

เมื่อทำการต่อแจ็คไมโครโฟน (ไมโครโฟนที่มาพร้อมกับเฮดโฟน) เข้ากับพอร์ตอินพุทของเครื่องพีซี HP ProDesk 600 G3 ที่รันด้วย Windows 10 Pro จะไม่สามารถใช้งานไมโครโฟนได้ เนื่องจาก Windows จะทำการเซ็ตให้อุปกรณ์อินพุทเป็น Line in แทนที่จะเซ็ตเป็นไมโครโฟนตามที่ควรจะเป็น

สาเหตุ

สำเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการใช้งานไมโครโฟนบนเครื่องพีซี HP ProDesk 600 G3 เนื่องจากเครื่องรุ้นนี้มีพอร์ตเสียงแค่ 2 พอร์ต คือ เอ้าต์พุท กับ อินพุท อย่างละพอร์ต โดยที่อินพุทนั้นใช้งานร่วมกันระหว่าง Line In กับ Microphone ซึ่งโดยดีฟอลท์ เมื่อเราทำการต่อแจ็คกับเข้าพอร์ตอินพุท Windows จะแสดงป็อปอัพ (Pop-up) ถามว่าอุปกรณ์ที่ต่อเป็น Line in หรือ Microphone

อย่างไรก็ตาม ถ้าเราคลิกเลือกอุปกรณ์เป็น Line In และเลือก Disable jack confirmation pop-up จะทำให้เมื่อเราทำการต่อแจ็คกับเข้าพอร์ตอินพุทครั้งต่อ ๆ ไป Windows จะเซ็ตให้เป็น Line In โดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่แสดงป็อปอัพให้เราเลือกไมโครโฟน

วิธีแก้ปัญหาไมโครโฟนไม่ทำงานบนเครื่องพีซี HP ProDesk 600 G3

การแก้ไขปัญหานี้ทำได้โดยการรีเซ็ตระบบ Audio Control เพื่อให้ Windows กลับไปแสดงป็อปอัพถามว่าอุปกรณ์ที่ต่อเป็น Line in หรือ Microphone เหมือนเดิม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. (ให้ถอดแจ็คไมโครโฟนออกก่อน) คลิก Show hidden icons บนแถบงาน จากนั้นคลิกขวาไอคอน HP Audio Controls แล้วเลือก Audio Control Panel

2. บนหน้า General ของหน้าต่าง Audio Controls ให้คลิก Restore Defaults

3. ทำการต่อแจ็คไมโครโฟนเข้ากับพอร์ตอินพุทอีกครั้ง จากนั้นบนหน้าป็อปอัพ Which device did you plug in? ให้เลือกเป็น Microphone เสร็จแล้วคลิก OK

สรุป

หลังจากทำตามขั้นตอนด้านบน จากนั้นจะสามารถใช้งานไมโครโฟนบนเครื่องพีซี HP ProDesk 600 G3 ได้ตามปกติ และเมื่อมีการต่อแจ็คเข้ากับพอร์ตอินพุตครั้งต่อ ๆ ไป Windows ก็จะแสดงป็อปอัพถามว่าอุปกรณ์ที่ต่อเป็น Line in หรือ Microphone ทุกครั้ง

ประวัติการปรับปรุงบทความ
17 มิถุนายน 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.