การติดตั้ง Python บน Windows 10 ที่ใช้งานร่วมกันหลายคน

0

บทความนี้ผมมีเทคนิคการติดตั้งโปรแกรม Python บนเครื่องพีซี Windows 10 ที่มีการใช้งานร่วมกันหลาย ตัวอย่างเช่น เครื่องพีซีที่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานโปรแกรม Python ได้ มาฝากครับ

ระบบอ้างอิง
สำหรับระบบที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้

  • Windows 10 Pro เวอร์ชัน 1709 (64-บิต)
  • Python for Windows 3.7 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.python.org/downloads/
  • ติดตั้งโปรแกรมต้องใช้ระดับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของ Windows

ปัญหาการติดตั้ง Python บน Windows 10

หลังจากทำการติดตั้งโปรแกรม Python บน Windows 10 หลังจากนั้นสามารถใช้ Python ทั้งแบบ Command-line และ GUI ได้ตามปกติ แต่เมื่อลงชื่อเข้า Windows 10 ด้วยผู้ใช้คนอื่น จะไม่สามารถใช้งาน Python ได้เนื่องจากระบบหาโปรแกรมไม่พบ

สาเหตุ

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้คนอื่นที่ไม่ใช่คนที่ทำการติดตั้งโปรแกรม Python ไม่สามารถใช้งาน Python ได้นั้น เนื่องจากเป็นการติดตั้ง Python บน Windows 10 แบบที่ติดตั้งลงในโฟลเดอร์ที่เก็บโปรไฟล์ของผู้ใช้คนที่ทำการติดตั้ง ซึ่งปกติจะไม่ให้ผู้ใช้คนอื่นเข้าถึง ส่งผลให้ผู้ใช้คนอื่นที่ไม่ใช่คนที่ติดตั้งจะไม่

ตัวอย่าง

สมมุติว่าเราทำการติดตั้งโปรแกรม Python บนพีซี Windows 10 แบบดีฟอลท์ โดยลงชื่อเข้าด้วยบัญชี admin ซึ่งเป็นบัญชีที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) บนเครื่อง โปรแกรม Python จะถูกติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Users\admin\AppData\Local\Programs\Python\Python37 ในกรณีเช่นนี้ นอกจาก admin แล้วผู้ใช้คนอื่นบนเครื่องจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Python ได้

วิธีการแก้ไข

วิธีการแก้ไขปัญหาลงโปรแกรม Python แล้วผู้ใช้คนอื่นบนเครื่องใช้งานโปรแกรมไม่ได้ (รายละเอียดดังที่กล่าวมาด้านบน) ทำได้โดยการติดตั้งโปรแกรม Python สำหรับผู้ใช้ทุกคน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง Python เวอร์ชันสำหรับ Windows 10 (ในตัวอย่างนี้ คือ ไฟล์ python-3.7.0-amd64.exe) จากนั้นคลิก Yes บนหน้า บนหน้า User Account Control (UAC)

2. บนหน้า Install Python 3.7.0 (64-bit) ให้เลือก Customize installation เสร็จแล้วคลิก OK

3. บนหน้า Optional Features ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือก for all users (requires elevation) เสร็จแล้วคลิก Next

4. บนหน้า Advanced Options เลือก Install for all users และ Add Python to environment variables สำหรับตัวเลือกอื่นให้ใช้ตามที่โปรแกรมกำหนดให้ ในส่วน Customize install location ให้ใช้เป็น C:\Program Files\Python37 เสร็จแล้วคลิก Install

4. บนหน้า Setup was successful คลิก Close แล้ว

ผลการทำงาน

หลังจากทำการเพิ่มติดตั้งโปรแกรม Python แบบโหมดที่ 2 เสร็จแล้ว ผู้ใช้ทุกคนบน Windows 10 จะสามารถใช้งาน Python แบบ GUI ได้ อย่างที่ควรจะเป็น

รูปด้านล่างเป็นหน้าจอ Python 3.7.0 Shell

สรุป

การติดตั้งโปรแกรม Python บนเครื่องพีซี Windows 10 ให้ผู้ใช้ทุกคนบนเครื่อง สามารถใช้งานโปรแกรม Python ได้จะต้องเลือกติดตั้งแบบ Customize installation และเลือก Install for all users

ประวัติการปรับปรุงบทความ
7 สิงหาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.