ย้ายข้อมูลจาก Row เป็น Column ใน Excel 2016

0

บทความนี้ผมมีวิธีการย้าย หรือการไขว้ หรือหมุน (Transpose หรือ Rotate) ข้อมูลจากแถว (Row) ไปเป็นคอลัมน์ (Column) ใน Excel 2016 มาแนะนำครับ

ทำไมต้องย้ายข้อมูลจาก Row เป็น Column

สาเหตุที่ต้องย้าย หรือไขว้ หรือการหมุน ข้อมูลจากแถวไปเป็นคอลัมน์ เพราะว่าหากข้อมูลถูกเก็บในลักษณะแถว จะไม่สามารถทำงานในบางรูปแบบได้  อย่างเช่น การเรียงลำดับจากค่ามากไปหาน้อย ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง

ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยเก็บอยู่ในไฟล์ Excel โดยจัดเก็บอยู่ในลักษณะแถว และต้องการเรียงลำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ในกรณีเช่นนี้เราจะต้องทำการย้ายข้อมูลจากแถวไปเป็นคอลัมน์ก่อนจึงสามารถทำการเรียงคะแนนเฉลี่ยได้

รูปด้านล่างเป็นข้อมูลคะแนนเฉลี่ยที่เก็บอยู่ในลักษณะแถว

รูปด้านล่างเป็นข้อมูลคะแนนเฉลี่ยที่เก็บอยู่ในลักษณะคอลัมน์ (เป็นรูปแบบที่ต้องการ)

การย้ายข้อมูลจาก Row เป็น Column ใน Excel 2016

การย้าย หรือไขว้ หรือหมุนข้อมูลจากแถวไปเป็นคอลัมน์ใน Excel 2016 ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดไฟล์ข้อมูลด้วย Excel 2016 แล้วเลือกข้อมูลทั้งหมดในทุกแถวที่ต้องการย้ายข้อมูลไปเป็นคอลัมน์ จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก Copy

2. ย้ายไปทำงานยัง Worksheet หรือจุดที่ต้องการย้ายข้อมูลไป จากนั้นคลิกขวาเซลแรกที่ต้องการใช้เป็นจุดเริ่มต้นเก็บข้อมูลที่ทำการแปลงเมนูแล้วเลือกคำสั่ง Transpose (T)

ผลการทำงาน

หลังจากการแปลงข้อมูลจากแถวไปเป็นคอลัมน์เสร็จแล้ว จากนั้นจะสามารถทำการเรียงคะแนนเฉลี่ย เช่น จากมากไปหาน้อย หรือ จากน้อยไปหามากได้

แหล่งอ้างอิง
Microsoft Office

ประวัติการปรับปรุงบทความ
26 ตุลาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.