อัปเดต Windows 10 Version 1809 ผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS)

0

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ได้เปิดให้อัปเดต Windows 10 เวอร์ชัน 1809  อีกครั้ง หลังจากระงับไปชั่วคราวเนื่องมีบั๊กที่ทำให้ไฟล์บนเครื่องหายหลังทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1809  โพสต์นี้ผมจึงจะสาธิตวิธีการอัปเดต Windows 10 เวอร์ชัน 1809 หรือ October 2018 Update ผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS) เพื่อเป็นแนวทางการแก่ผู้ดูแลระบบไอทีในองค์กรครับ

การอัปเดต Windows 10 Version 1809 ผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS)

ไมโครซอท์ออก Windows 10 เวอร์ชัน 1809  สำหรับการอัปเดตผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS) และ System Center Configuration Manager (SCCM)  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยการอัปเดตเวอร์ชัน  1809 ผ่านทาง WSUS นั้นแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: อนุมัติการติดตั้ง Windows 10 Version 1809

ก่อนที่จะอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1809 ผ่านทาง WSUS ได้นั้น เราจะต้องทำการอนุมัติให้ติดตั้ง (Approved for Install) แก่กลุ่มที่เก็บคอมพิวเตอร์เป้าหมายก่อน ตามขั้นตอนดังนี้

ข้อควรทราบ
ก่อนที่เราจะสามารถทำการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1809 ผ่านทาง WSUS ได้นั้น จะต้องทำตามขั้นตอนที่ 1 – 3 ในเรื่อง อัปเดต Windows 10 Version 1709 ผ่านทาง WSUS ให้เรียบร้อยก่อนครับ

1. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ WSUS คลิกไอคอน Server Manager บนแถบงาน จากนั้นคลิก Tools แล้วคลิก Windows Server Update Services

2. บนหน้าต่าง Update Services ให้เข้าไปยัง [WSUS_Server] > Updates > Upgrades จากนั้นในคอลัมน์ Upgrades ในหัวข้อ Name สำหรับการอัปเดต Windows 10 แบบโวลุ่มไลเซนส์ (Volume Licensed) ให้คลิกขวาบนอัปเดตชื่อ Feature update to Windows 10 (business edition) Version 1809, en-us จากนั้นคลิก Approve

ส่วนการอัปเดต Windows 10 เวอร์ชัน OEM ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่องพีซีหรือที่ซื้อไลเซนส์แบบปลีก (Retail license) ให้เลือก Feature update to Windows 10 (consumer edition) Version 1809, en-us

สำหรับชุดอัปเดต Windows 10 Version 1809 ผ่านทาง WSUS ไม่มีการแยกตามรุ่นย่อย (Edition) จึงสามารถใช้อัปเกรด Windows 10 ทุกรุ่น ทั้งรุ่น Pro, Enterprise, Education และ ฯลฯ และทั้งเวอร์ชันเวอร์ชัน 32-บิต และ 64-บิต

ทิป: บนหน้าจอนี้ ถ้าหากไม่เห็น Feature update to Windows 10 business edition) Version 1809, en-us ให้เลือกหัวข้อ Approval เป็น Unapproved และเลือก Status เป็น Any เสร็จแล้วคลิก Refresh ครับ

3. บนหน้า Approve Updates คลิกชื่อกลุ่มที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่ต้องการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1809 ในตัวอย่างนี้คือ Windows 10 Version 1809 จากนั้นคลิก Approved for Install เสร็จแล้วคลิก OK

4. บนหน้า Approval Progress คลิก Close แล้วรอการดาวน์โหลดแล้วเสร็จ

ข้อควรระวัง:

  1. ควรทำการทดลองอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทดสอบก่อน หากไม่มีปัญหาการทำงานจึงทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตจริง
  2. ในการใช้งานจริงจะต้องทำการ Approved for Install ให้กับทุกกลุ่มที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 เป้าหมายอยู่ครับ

ขั้นตอนที่ 2: การติดตั้ง Windows 10 Version 1809 ผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS)

หลังจากทำการอนุมัติให้ติดตั้ง Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ผ่านทาง WSUS เสร็จแล้ว ขั้นตอนหลังจากนั้นเหมือนกันกับการอัปเดต Windows 10 Version 1803 ผ่านทาง Microsoft Update ทุกประการ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายที่ต้องการอัปเดตจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม Windows 10 Version 1809 (อ่านวิธีการกำหนดกลุ่มคอมพิวเตอร์ได้จากขั้นตอนที่  3 ในเรื่อง อัปเดต Windows 10 Version 1709 ผ่านทาง WSUS)

การอัปเดตนั้นต้องทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมาย โดยเข้าไปยังหน้า Windows Update (Start > Settings > Update & Security > Windows Update) จากนั้นคลิก Check for update แล้วรอจนการอัปเดตแล้วเสร็จ (การอัปเดตใช้เวลานาน 1- 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลบนเครื่องและความแรงของระบบฮาร์ดแวร์ ระหว่างการอัปเดตมีการรีสตาร์ทเครื่องหลายครั้ง)

แหล่งอ้างอิง
Microsoft: Windows IT Pro Blog
Windows Blog

ประวัติการปรับปรุงบทความ
20 พฤศจิกายน 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.