การเปลี่ยน Default Font ใน Word และ Excel (Office 2019)

0

บทความนี้ก็มีวิธีเปลี่ยนฟอนท์เริ่มต้น (Default Font) ในโปรแกรม Word และ Excel มาฝากกันครับ ซึ่งวิธีการในบทความนี้สามารถนำไปใช้ได้กับชุด Microsoft Office ตั้งแต่เวอร์ชัน 2013 จนถึง 2019 รวมถึง Office 365 ครับ

ทำไมต้องเปลี่ยนฟอนท์เริ่มต้นใน Word 2019 และ Excel 2019?

เพราะว่าโดยทั่วไปแล้ว Word หรือ Excel จะกำหนดให้ Calibri (Body) ที่ขนาด 11 เป็นฟอนท์เริ่มต้น (Default Font) แต่ถ้าต้องสร้างเอกสารที่ใช้ฟอนท์อื่น หรือขนาดอื่น ตัวอย่างเช่น เอกสารราชการซึ่งต้องใช้ฟอนท์ TH SarabunPSK ก็ต้องเสียเวลาเปลี่ยนฟอนท์ใหม่ทุกครั้ง

แต่ถ้าเราตั้งให้ฟอนท์ TH SarabunPSK หรือฟอนท์อื่นที่ต้องใช้งานประจำให้เป็นฟอนท์เริ่มต้นของ Word หรือ Excel เราก็ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนฟอนท์อีกต่อไป ทำให้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนั้นเองครับ

วิธีเปลี่ยนฟอนท์เริ่มต้นใน Word 2019

การเปลี่ยนฟอนท์เริ่มต้นใน Word 2019 มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกม Word 2019 จากนั้นคลิก Blank document เพื่อสร้างไฟล์เอกสารว่าง

2. บนหน้าต่าง Word 2019 บนในกลุ่ม Font บนเมนู Home ให้เลือกฟอนท์ที่ต้องการใช้เป็นฟอนท์เริ่มต้นของ Word 2018 ตัวอย่างเช่น TH SarabunPSK

ออปชัน-เฉพาะกรณีไม่ต้องการขนาดฟอนท์ 11 – ให้คลิกเลือกขนาดฟอนท์ที่ต้องการ เช่น 16

3. คลิกตัวเปิดไดอะล็อก (Dialog Box Launcher) Font

4. บนหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Font ทำการตรวจสอบความถูกต้องของฟอนท์และขนาดของฟอนท์ที่จะใช้เป็นฟอนท์เริ่มต้น จากนั้นคลิก Set as default

5. บนหน้า Microsoft Word คลิกเลือก All documents based on the Normal template? จากนั้นคลิก OK

6. ปิดโปรแกรม Word 2019 เพื่อให้การตั้งค่ามีผลการทำงาน

7. เปิดโปรแกม Word 2019 จากนั้นคลิก Blank document เพื่อสร้างไฟล์เอกสารว่าง ซึ่งโปรแกรม Word 2019 จะใช้ค่าฟอนท์เริ่มต้นตามที่กำหนดในขั้นตอนที่ 2

วิธีเปลี่ยนฟอนท์เริ่มต้นใน Excel 2019

การเปลี่ยนฟอนท์เริ่มต้นใน Excel มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกม Excel 2019 จากนั้นคลิก Blank workbook เพื่อสร้างไฟล์สมุดงานว่าง

2. บนหน้าต่าง Excel 2019 ให้คลิกเมนู File จากนั้นคลิก Options

3. บนหน้า Excel options ให้คลิกเลือกหัวข้อ General จากนั้นในหัวข้อ When create new workbooks ที่หัวข้อ Use this as default font ให้ทำการเลือกฟอนท์ที่ต้องการใช้เป็นฟอนท์เริ่มต้นของ Excel ตัวอย่างเช่น TH SarabunPSK (ออปชัน – เฉพาะกรณีไม่ต้องการขนาดฟอนท์ 11 – ในหัวข้อ Font size คลิกเลือกขนาดฟอนท์ที่ต้องการใช้เป็นขนาดฟอนท์เริ่มต้น เช่น 16) เสร็จแล้วคลิก OK

4. บนหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Microsoft Excel ที่แสดงข้อความ Please close and restart Microsoft Excel so that the font changes can take effect. คลิก OK

5. ปิดโปรแกรม Excel 2019 เพื่อให้การตั้งค่ามีผลการทำงาน

6. เปิดโปรแกม Excel 2019 จากนั้นคลิก Blank workbook เพื่อสร้างไฟล์สมุดงานว่าง ซึ่งโปรแกรม Excel 2019
จะใช้ค่าฟอนท์เริ่มต้นตามที่กำหนดในขั้นตอนที่ 3

สรุป

ผู้ใช้ Word 2019 และ Excel 2019 ที่ต้องการใช้งานฟอนท์ตัวอื่นที่ไม่ใช่ Calibri (Body) สามารถทำการเปลี่ยนฟอนท์เริ่มต้นได้ตามวิธีการด้านบน โดยหลังจากนั้นเมื่อทำการสร้างเอกสารหรือสมุดงานใหม่ โปรแกรม Word 2019 และ Excel 2019 จะใช้ฟอนท์เริ่มต้นที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

ประวัติการปรับปรุงบทความ
11 ธันวาคม 2561: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.