การเพิ่ม Dedicated Video Memory ให้ Intel HD Graphics

0

โดยทั่วไปแล้ว Windows 10 ที่รันบนพีซีที่ใช้ซีพียูอินเทลและใช้ตัวประมวลผลกราฟิกภายในตัวซีพียูหรือ Intel(R) HD Graphic เช่น รุ่น 630 จะจองหน่วยความจำสำหรับวิดีโอ (Dedicated Video Memory) เป็น 128 MB ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับงานที่ต้องประมวลผลกราฟิกหนัก ๆ เช่น การแต่งรูป หรือการเล่นเกม การแก้ไขปัญหานี่ทำได้โดยการเพิ่มขนาดหน่วยความจำสำหรับวิดีโอ Intel(R) HD Graphic ตามวิธีการด้านล่างครับ

ข้อควรระวัง!

การแก้ไขรีจีสทรี่ผิดพลาดอาจทำให้ Windows เสียหายได้ ดังนั้นให้ทำการแก้ไขด้วยความระมัดระวังและควรทำการสำรองรีจีสทรี่และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนลงมือแก้ไข เพื่อใช้เรียกคืนรีจิสทรี่ได้ในกรณีเกิดข้อผิดพลาด

วิธีการเพิ่ม Dedicated Video Memory ให้ Intel HD Graphics

การเพิ่มหน่วยความจำสำหรับวิดีโอให้ Intel HD Graphics มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไซน์อินเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

2. เปิดโปรแกรม Registry Editor โดยกดปุ่ม Windows + R จากนั้นพิมพ์ regedit.exe ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter (คลิก Yes บนหน้า User Account Control)

3. บนหน้าต่าง Registry Editor ให้ท่องไปยัง HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel

4. คลิกขวาโฟลเดอร์ Intel แล้วเลือก New จากนั้นเลือก Key โดยให้ตั้งชื่อคีย์ที่สร้างเป็น GMM

5. ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ GMM ที่สร้างในขั้นตอนที่ 4 จากนั้นคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างในคอลัมน์ทางด้านขวาแล้ว New จากนั้นเลือก DWORD (32-bit) Value โดยให้ตั้งชื่อเป็น DedicatedSegmentSize

เสร็จแล้วจะได้หน้าจอลักษณะดังรูปด้านล่าง

6. ดับเบิลคลิก DedicatedSegmentSize ที่สร้างในขั้นตอนที่ 5 จากนั้นบนหน้า Edit DWORD (32-bit) Value โดยหัวข้อ Base ให้เลือก Decimal จากนั้นป้อนค่าที่ต้องการในช่อง Value data (หน่วยจะเป็น MB) โดยที่ค่าต่ำสุดคือ 0 (ปิดทำงาน Disabled) และค่าสูงสุด 512 MB

7. เสร็จแล้วปิดโปรแกรม Registry editor แล้วทำการรีสตาร์ทเครื่องพีซีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ผลการทำงาน

หลังจากทำการตั้งค่า DedicatedSegmentSize จากนั้น Windows 10 จะกำหนดหน่วยความจำสำหรับวิดีโอตามจำนวนที่ทำการตั้งค่า โดยตัวอย่างนี้คือ 512 MB

รูปด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบหน่วยความจำสำหรับวิดีโอของก่อนและหลังการแก้ไขรีจีสทรี่ย์

ก่อนทำการแก้ไขรีจีสทรี่ย์ Dedicated Video Memory เท่ากับ 128 MB

หลังทำการแก้ไขรีจีสทรี่ย์ Dedicated Video Memory เท่ากับ 512 MB

แนวทางการกำหนดหน่วยความจำสำหรับวิดีโอให้ Intel(R) HD Graphic

การกำหนดหน่วยความจำสำหรับวิดีโอให้ Intel(R) HD Graphic ให้ได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่ติดตั้งบนเครื่องพีซี โดยมีแนวทางดังนี้

  • หน่วยความจำหลัก 2GB แนะนำให้กำหนดหน่วยความจำสำหรับวิดีโอ 256MB
  • หน่วยความจำหลัก 4GB แนะนำให้กำหนดหน่วยความจำสำหรับวิดีโอ 512MB
  • หน่วยความจำหลัก 8GB หรือมากกว่า แนะนำให้กำหนดหน่วยความจำสำหรับวิดีโอ 1024MB หรือมากกว่า

แหล่งอ้างอิง
Pavel Vladov

ประวัติการปรับปรุงบทความ
18 มกราคม 2562: แก้ไขคำผิด
15 มกราคม 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.