การเซ็ต Proxy Server ด้วยตนเองบน Windows 10

0

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางบริษัทหรือหน่วยงานนั้นต้องใช้งานผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Server) สำหรับผู้ใช้ Windows 10 นั้น สามารถทำการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้จากแอป Settings โดยโพสต์นี้มีวิธีการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองมาฝากครับ

รู้จักพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ก่อนอื่นขอแนะนำพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy server) พอสังเขปดังนี้ครับ*

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือที่บางครั้งเรียกว่า Caching proxy server เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการหาข้อมูลตามคำขอของเครื่องลูกข่ายจากเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต โดยพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จะทำการเก็บข้อมูลของหน้าเว็บต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เรียกดูเอาไว้ ในกรณีที่มีการเรียกดูข้อมูลหน้าเว็บที่มีข้อมูลเก็บเอาไว้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งข้อมูลนั้นให้กับผู้ใช้โดยไม่ต้องเรียกอ่านข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ต้นฉบับ ทำให้การเปิดหน้าเว็บรวดเร็วขึ้นกว่าการเปิดหน้าเว็บจากเว็บไซต์จริง

การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองบน Windows 10

สำหรับวิธีการตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเองบน Windows 10 เวอร์ชัน 1809 (เวอร์ชันอื่นอาจจะมีขั้นตอนแตกต่างกันออกไป) มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start คลิก Settings

2. บนหน้า Windows Settings คลิก Network & Internet

3. บนหน้า  Network & Internet คลิกหัวข้อ Proxy (อยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้ายมือ)

4. ในหัวข้อ Manual proxy setup ในหน้า Proxy (อยู่ในบานหน้าต่างด้านขวามือ) ให้เลื่อนการตั้งค่า Use a proxy server เป็น On

5. ป้อนชื่อ (ตัวอย่าง proxy.anyname.com) หรือ ไอพีแอดเดรส (ตัวอย่าง 203.123.12.1) ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในช่อง Address และป้อนหมายเลขพอร์ตของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในช่อง Port เช่น 8080

6. คลิก Save แล้วปิดหน้า Settings

การเซ็ตพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับ EDGE, IE, Chrome และ Firefox บน Windows 10

บน Windows 10 การเซ็ตพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ด้วยแอป Settings จะมีผลกับ EDGE, IE และ Chrome โดยอัตโนมัติ แต่สำหรับ Firefox นั้นโดยเริ่มต้นจะเซ็ตเป็น (No Proxy) ซึ่งจะออกอินเตอร์เน็ตโดยตรงโดยไม่ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือออกผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ดูและระบบเครือข่ายกำหนดให้โดยผู้ใช้ไม่ต้องตั้งค่าเอ (กรณีนี้เรียกว่า Transparent Proxy)

ดังนั้น ถ้าหากผู้ใช้ Windows 10 ต้องการให้ Firefox ออกอินเตอร์เน็ตผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้ในแอป Settings จะต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติมตามขั้นตอนด้านล่าง

เปิดโปรแกรม Firefox แล้วคลิก Menu จากนั้นคลิก Options โดยบนหน้า about:preferences ให้เลื่อนลงจนถึงหัวข้อ Network Settings แล้วคลิก Settings จากนั้นบนหน้า Connection Settings ในหัวข้อ Configure Proxy Access to the Internet ให้คลิกเลือก Use system proxy settings เสร็จแล้วคลิก OK

ข้อควรทราบ
การเซ็ต Proxy server บน Windows 10 ตามวิธีการในบทความนี้จะมีผลเฉพาะผู้ใช้คนปัจจุบันเท่านั้น

ประวัติการปรับปรุงบทความ
13 มกราคม 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

แหล่งอ้างอิง
*th.wikipedia.org

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.