เปิด Reserved Storage บน Windows 10 เวอร์ชัน 19H1

0

Reserved Storage เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Windows 10 เวอร์ชัน 19H1 (หรือ 1903) ที่ทำหน้าที่จองพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ประมาณ 7 GB สำหรับใช้ในการอัปเดตระบบ ฟีเจอร์ Reserved Storage ทำให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เพียงพอสำหรับใช้การอัปเดตระบบ Windows

แต่เนื่องจาก Reserved Storage จะเปิดใช้งานบนเครื่องพีซีที่ติดตั้ง Windows 10 เวอร์ชัน 19H1 (1903) มาจากโรงงาน (Pre-installed) หรือที่ทำการติดตั้งใหม่ (Clean installed) เท่านั้น สำหรับผู้ใช้ที่อัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 19H1 หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Reserved Storage ต้องทำการเปิดใช้งานผ่านทางรีจีสทรี่ย์เอง

ข้อควรระวัง!
การแก้ไขรีจีสทรี่ผิดพลาดอาจทำให้ Windows เสียหายได้ ดังนั้นให้ทำการแก้ไขด้วยความระมัดระวังและควรทำการสำรองรีจีสทรี่และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนลงมือแก้ไข เพื่อใช้เรียกคืนรีจิสทรี่ได้ในกรณีเกิดข้อผิดพลาด

วิธีการเปิด Reserved Storage บน Windows 10 เวอร์ชัน 1903 (19H1)

การเปิดใช้งาน Reserved Storage บน Windows 10 เวอร์ชัน 1903 (19H1) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไซน์อินเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

2. เปิดโปรแกรม Registry Editor โดยกดปุ่ม Windows + R จากนั้นพิมพ์ regedit.exe ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter (คลิก Yes บนหน้า User Account Control)

3. บนหน้าต่าง Registry Editor ให้ท่องไปยัง HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\CurrentVersion\ReserveManager

4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้ดับเบิลคลิกคีย์ชื่อ ShippedWithReserve แล้วตั้งค่า Value data (Base เป็น Hexadecimal) เป็น 1 เสร็จแล้วคลิก OK

5. เสร็จแล้วปิดโปรแกรม Registry editor แล้วทำการรีสตาร์ทเครื่องพีซีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ตรวจสอบผลการทำงาน Reserved Storage

หลังจากทำการแก้ไขรีจีสทรี่ย์เพื่อเปิด Reserved Storage แล้ว จะยังไม่เห็นผลการทำงานจนกว่าจะทำการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชันใหม่

สำหรับวิธีการตรวจสอบการทำงานของ Reserved Storage นั้น ทำได้จาก Settings ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกไอคอน Windows แล้วคลิก Settings คลิก System จากนั้น Storage

2. บนหน้า Storage คลิก Show more categories จากนั้นคลิก System & reserved

3. บนหน้า Reserved storage size จะแสดงพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ที่ถูกจองไว้สำหรับอัปเดต Windows 10

รูปด้านล่าง หน้า System & reserved เห็นว่าในหัวข้อ Reserved storage มีการจองพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ไว้ 4.66 GB

แหล่งอ้างอิง
Windows 10 and reserved storage

ประวัติการปรับปรุงบทความ
11 เมษายน 2562: แก้ไขคำผิด
14 กุมภาพันธ์ 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.