การซิงค์เวลา Windows 10 แบบแมนนวล

0

โดยปกติแล้ว Windows 10 จะทำการซิงค์เวลากับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลา (Time Server หรือ NTP Server) โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามเราสามารถทำการซิงค์เวลาแบบแมนนวลได้เช่นกัน

ระบบที่ใช้อ้างอิง
บทความนี้อ้างอิง

  • Windows 10 Pro เวอร์ชัน 1809 (Windows 10 เวอร์ชันอื่นอาจมีขั้นตอนที่แตกต่างออกไป)

วิธีการซิงค์เวลา Windows 10 กับ Time Server แบบแมนนวล

การซิงค์เวลา Windows 10 กับกับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาแบบแมนนวล มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม Start จากนั้นคลิก Settings

2. บนหน้า Settings ให้คลิก Time & Language

3. บนหน้า Date & time ให้คลิก Add clocks for different time zones (อยู่ในหัวข้อ Related settings ที่แสดงอยู่มุมบนขวาของหน้าต่าง Date & time)

4. บนหน้า Date and Time ให้คลิกแท็บ Internet Time จากนั้นคลิก Change settings

5. บนหน้า Internet Time Settings ให้ติ๊กเลือก Synchronize with an Internet time server (ดูรูปด้านล่างประกอบ)

6. จากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาจากรายชื่อที่มีให้ เช่น time.windows.com, time.nist.gov หรือป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาตัวอื่น เสร็จแล้วคลิก Update now (ดูรูปด้านบนประกอบ)

ถ้าหากการซิงค์เวลากับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาสำเร็จจะได้รับข้อความลักษณะดังรูปด้านล่าง

ในกรณีที่ซิงค์เวลาไม่สำเร็จ ให้พยายามทำการซิงค์ใหม่อีกครั้ง หรือทำการเปลี่ยนไปใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาตัวอื่น

หมายเหตุ: สามารถดูรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาได้จาก Microsoft – A list of the SNTP time servers

การซิงค์เวลาด้วยคอมมานด์ไลน์

เราสามารถทำการซิงค์เวลากับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาด้วยคอมมานด์ไลน์ได้เช่นกัน แต่วิธีนี้จะต้องใช้เซอร์วิสที่ชื่อ w32time ดังนั้นก่อนทำการซิงค์ให้ตรวจสอบดูก่อนว่าเซอร์วิสดังกล่าวทำงาน (รัน) อยู่

การซิงค์เวลาด้วยคอมมานด์ไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ cmd ในช่อง Type here to search ของ Cortana จากนั้นคลิกขวา Command Prompt จากผลการค้นหาแล้วเลือก Run as administrator

2. บนหน้า User Account Control ให้คลิก Yes

3. ในหน้าต่าง Command Prompt ให้ทำการรันคำสั่ง sc query w32time

4. [เฉพาะกรณีที่ผลการรันในขั้นตอนที่ 3 ค่า STATE เป็น 1 STOPPED] ในหน้าต่าง Command Prompt ให้รันคำสั่ง net start w32time ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อความ The Windows Time service was started successfully

5. ในหน้าต่าง Command Prompt ทำการซิงค์เวลากับกับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาโดยรันคำสั่ง w32tm /resync

ถ้าหากการซิงค์เวลากับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาสำเร็จจะได้รับข้อความ The command completed successfully ลักษณะดังรูปด้านล่าง

แหล่งอ้างอิง
Groovypost.com

ประวัติการปรับปรุงบทความ
26 กุมภาพันธ์ 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.