การตั้งเวลาการซิงค์เวลา Windows 10

0

ตามปกติแล้ว Windows 10 จะทำการซิงค์เวลากับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลา (Time Server หรือ NTP Server) โดยอัตโนมัติทุก 604800 วินาที ซึ่งเท่ากับทุก 7 วัน แต่ถ้าหากต้องการให้ Windows 10 ทำการซิงค์เวลาบ่อยกว่านั้นเราสามารถทำได้โดยการตั้งค่าผ่านทางรีจีสทรี่

ข้อควรระวัง!
การแก้ไขรีจีสทรี่ผิดพลาดอาจทำให้ Windows เสียหายได้ ดังนั้นให้ทำการแก้ไขด้วยความระมัดระวังและควรทำการสำรองรีจีสทรี่และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนลงมือแก้ไข เพื่อใช้เรียกคืนรีจิสทรี่ได้ในกรณีเกิดข้อผิดพลาด

วิธีการตั้งเวลาการซิงค์เวลา Windows 10

การตั้งเวลา Windows 10 ให้ซิงค์เวลาบ่อยขึ้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไซน์อินเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ

2. เปิดโปรแกรม Registry Editor โดยกดปุ่ม Windows + R จากนั้นพิมพ์ regedit.exe ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter (คลิก Yes บนหน้า User Account Control)

3. บนหน้าต่าง Registry Editor ให้ท่องไปยัง HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Services \W32Time\TimeProviders\NtpClient

ในบานหน้าต่างด้านขวา จะเห็นว่าคีย์ชื่อ SpecialPollInterval ถูกตั้งค่าเป็น  604800 วินาที ซึ่งเท่ากับทุก 7 วัน

4. ดับเบิลคลิกคีย์ชื่อ SpecialPollInterval แล้วตั้งค่า Value data (เลือก Base เป็น Decimal) เป็น 86400 ซึ่งเท่ากับทุก 1 วัน (หรือตั้งค่าอื่นตามความต้องการ) เสร็จแล้วคลิก OK

หลังทำการแก้ไขจะได้หน้าต่างลักษณะดังรูปด้านล่าง

5. เสร็จแล้วปิดโปรแกรม Registry editor แล้วทำการรีสตาร์ท Windows 10 เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ตรวจสอบการซิงค์เวลาใน Windows 10

หลังจากทำการแก้ไขรีจีสทรี่ย์เพื่อตั้ง Windows 10 ให้ซิงค์เวลาทุก 86400 วินาที 24 ชั่วโมง แล้ว สามารถตรวจสอบผลการทำงานได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม Start จากนั้นคลิก Settings

2. บนหน้า Settings ให้คลิก Time & Language

3. บนหน้า Date & time ให้คลิก Add clocks for different time zones (อยู่ในหัวข้อ Related settings ที่แสดงอยู่มุมบนขวาของหน้าต่าง Date & time)

4. บนหน้า Date and Time ให้คลิกแท็บ Internet Time บนหน้านี้จะเห็นว่าเวลาที่ทำการซิงค์เวลาสำเร็จครั้งล่าสุดกับเวลาที่จะทำการซิงค์ครั้งถัดไปจะเท่ากันหรือใกล้เคียงกับเวลาที่ทำการตั้งตามขั้นตอนด้านบน

แหล่งอ้างอิง
The Windows club

ประวัติการปรับปรุงบทความ
11 เมษายน 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.