เพิ่ม Windows 10 เข้า AD Domain ไม่ได้เนื่องจาก Computer accounts เกิน

0

โพสต์นี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 เข้าเป็นสมาชิกแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมน (Active Directory Domain) มาฝากผู้อ่านโดยเฉพาะผู้ดูแลระบบโดเมนครับ

ระบบที่ใช้อ้างอิง

เพื่อความเข้าใจตรงกัน ขอแจ้งข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิงในบทความดังนี้ครับ

  • ระบบ Active Directory Domain
  • โดเมนคอนโทรลเลอร์ Windows Server 2012 R2
  • ลงชื่อเข้าโดเมนคอนโทรลเลอร์ด้วยผู้ดูแลระบบของโดเมน (Domain Admin)
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 Pro เวอร์ชัน 1903

รายละเอียดปัญหา

เมื่อทำการเพิ่มคอมพิวเตอร์ Windows 10 เข้าเป็นสมาชิกแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมน โดยสามารถทำการเพิ่มสำเร็จจำนวน 10 เครื่อง แต่เมื่อทำการเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 11 จะไม่สามารถทำได้ โดยขึ้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้

“Your computer could not be joined to the domain. You have exceeded the maximum number of computer accounts you are allowed to create in this domain. Contact your system administrator to have this limit reset or increased”.

สาเหตุ

สาเหตุที่ทำให้เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 เครื่องที่ 11 เข้าเป็นสมาชิกแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมนไม่ได้ โดยขึ้นข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังรายละเอียดด้านบน เนื่องจากโดยดีฟอลท์ระบบจะจำกัดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเพิ่มเข้าโดเมนได้เป็น 10 เครื่อง ทำให้ไม่สามารถเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 11 ได้

วิธีการแก้ไข

การแก้ไขปัญหาเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 เครื่องที่ 11 เข้าเป็นสมาชิกแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมนไม่ได้ดังรายละเอียดด้านบน ทำได้โดยการเพิ่มจำนวนเครื่องที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มเข้าโดเมนได้โดยใช้เครื่องมือ Adsiedit.msc ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อเข้าเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ของโดเมนด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบของโดเมน

2. ทำการรันเครื่องมือ Adsiedit.msc ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

3. (สำหรับการรันเครื่องมือ Adsiedit.msc ครั้งแรกจะต้องทำการเชื่อมต่อกับโดเมนก่อน ส่วนครั้งต่อ ๆ ไปจะเชื่อมต่อกับโดเมนที่เข้าครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ) บนหน้าต่างเครื่องมือ ADSI Edit ให้คลิกเมนู File แล้วคลิก Connect to จากนั้นบนหน้า Connection settings กรณีทำการเชื่อมต่อกับโดเมนปัจจุบัน (โดเมนที่โดเมนคอนโทรลเลอร์เป็นสมาชิกอยู่) ให้คลิก OK

ถ้าหากเชื่อมต่อกับโดเมนอื่น ป้อนชื่อโดเมนในรูปแบบของ LDAP เสร็จแล้วคลิก OK

4. บนหน้าต่างเครื่องมือ ADSI Edit คลิกขยาย Default naming context [ชื่อเต็ม หรือ FQDN ของโดเมนคอนโทรลเลอร์] จากนั้นคลิกขวาโฟลเดอร์ที่ชื่อขึ้นต้นด้วย “DC=” ตามด้วยชื่อโดเมน แล้วเลือก Properties

5. บนหน้า Properties ของ “DC=” ตามด้วยชื่อโดเมน บนแท็บ Attribute editor คลิกเลือก ms-DS-MachineAccountQuota จากนั้นคลิก Edit

6. บนหน้า Integer Attribute editor ของ ms-DS-MachineAccountQuota ให้ทำการแก้ไขค่าในช่อง Value (ค่าดีฟอลท์ คือ 10) เป็นจำนวนที่ต้องการอนุญาตให้เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าโดเมน เช่น 50 เสร็จแล้วคลิก OK

7. บนหน้า Properties ของ “DC=” ตามด้วยชื่อโดเมน คลิก OK เสร็จแล้วปิดหน้าต่างเครื่องมือ ADSI Edit

ผู้ดูแลระบบแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมนคนใดพบปัญหาเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 เครื่องที่ 11 เข้าเป็นสมาชิกโดเมนไม่ได้ สามารถทำการแก้ไขได้ตามวิธีและขั้นตอนด้านบนครับ

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุงบทความ
7 สิงหาคม 2562 : ปรับปรุงเนื้อหาและรูปประกอบบทความ
31 กรกฎาคม 2562 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.