เปลี่ยน Recovery phone number บัญชี Gmail

0

ด้วยมีเหตุที่ให้ต้องทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับใช้ในการกู้คืนบัญชี Gmail หรือกูเกิล (Recovery phone number) เลยนำวิธีการทำมาแชร์กันครับ

เปลี่ยนทำไม

สำหรับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยน เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชี Gmail นั้น เป็นคนละเบอร์กับที่ใช้กับระบบและบริการอื่น ๆ ก็เลยเกิดความสับสนเอง กอรปกับไม่ค่อยได้ใช้เบอร์ดังกล่าวแล้ว เลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ให้แล้ว ๆ กันไป

เพิ่มเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ต้องลบเบอร์เก่า

ตอนแรกเลยตั้งใจจะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใหม่โดยที่ยังคงเบอร์เก่าไว้เพื่อจะได้มีสองเบอร์ แต่ปรากฎว่าทำตามที่ตั้งใจไม่ได้ เพราะว่ากูเกิลยอมให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ได้แค่เบอร์เดียวเท่านั้น

ระบบที่ใช้อ้างอิง

เพื่อความเข้าใจตรงกัน ขอแจ้งข้อมูลระบบที่ใช้อ้างอิงในบทความดังนี้ครับ

การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการกู้คืนบัญชี Gmail

ขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการกู้คืนบัญชี Gmail มีดังนี้

1. เปิดเว็บไซต์ https://myaccount.google.com/ จากนั้นคลิก Sign in แล้วป้อนบัญชีกูเกิลในช่อง email or phone เสร็จแล้วคลิก Next

2. บนหน้าถัดไปป้อนรหัส Google verification ที่ได้รับทางโทรศัพท์ ในช่อง Enter the code เสร็จแล้วคลิก Next

3. บนหน้า Welcome ในแผงนำทาง (Navigation) ของ Google Account ด้านซ้ายมือให้คลิกPersonal info

4. บนหน้า Personal info ในส่วน Contact info ให้คลิกหัวข้อ PHONE

5. บนหน้า Phone number ให้คลิกเมนู … จากนั้นเลือก Edit

6. บนหน้าถัดไปป้อนรหัสผ่านของบัญชีกูเกิลอีกครั้ง เสร็จแล้วคลิก Next

7. (เมื่อกลับมายัง) หน้า Phone number ให้คลิกเมนู … จากนั้นเลือก Edit

8. บนหน้าถัดไปคลิก UPDATE NUMBER

9. บนหน้า Update number กรอกเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่ต้องการใช้แทนเบอร์เดิม จากนั้นคลิก Next

10. บนหน้าถัดไป ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง จากนั้นคลิก GET CODE

11. บนหน้าถัดไป กรอก Google verification code ที่ได้รับทางโทรศัพท์ (เบอร์ใหม่) ในช่อง Enter the code เสร็จแล้วคลิก Verify

ผลการทำงาน

หากไม่มีอะไรผิดพลาดระบบจะทำการอัพเดตเบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการกู้คืนบัญชีกูเกิลเป็นเบอร์ใหม่ตามที่กรอกในขั้นตอนที่ 9

ใครใช้ Gmail หรือบริการอื่น ๆ ของกูเกิลและต้องการเพิ่มหรืออัพเดตหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการกู้คืนบัญชี สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านบนครับ

หมายเหตุ
*กรณี บัญชี Gmail ไม่ได้เปิดใช้ 2-Step Verification ขั้นตอนอาจแตกต่างไปจากที่แสดงในบทความนี้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Google

ประวัติการปรับปรุงบทความ
7 สิงหาคม 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.