ลบประวัติการใช้ File Explorer บน Windows 10

0

ปกติ File Explorer จะเก็บประวัติการเปิดโฟลเดอร์และไฟล์ของผู้ใช้และแสดงไว้ตามจุดต่าง ๆ ของหน้า Quick Access ข้อดีคือทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่ใช้งานบ่อยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้งานไปเป็นเวลานานประวัติการเปิดโฟลเดอร์และไฟล์จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนดูรกหน้าจอ โพสต์นี้จึงขอนำวิธีการลบประวัติการใช้งาน File Explorer บน Windows 10 มาฝากกันครับ

File Explorer เก็บประวัติการใช้งานไว้ใน Quick Access

File Explorer จะเก็บประวัติการเปิดโฟลเดอร์และไฟล์ของผู้ใช้และจะแสดงไว้ในจุดต่าง ๆ ของ Quick Access

โดยประวัติการเปิดโฟลเดอร์จะแสดงอยู่ด้านซ้ายของบาน Navigation และในหัวข้อ Frequent folders ของหน้าต่าง Quick Access

สำหรับประวัติการเปิดไฟล์นั้นจะแสดงอยู่ในเมนู File และหัวข้อ Recent files ของหน้าต่าง Quick Access

ข้อมูลระบบ

บทความนี้อ้างอิง Windows 10 Pro เวอร์ชัน 1903 (19H1) 64-บิต

การลบประวัติการใช้งาน File Explorer บน Windows 10

วิธีการลบประวัติการใช้งาน File Explorer ออกจาก Quick Access บน Windows 10 มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด File Explorer โดยการคลิกไอคอนบนทาสก์บาร์หรือกด Windows + E

2. บนหน้าต่าง File Explorer คลิกเมนู File จากนั้นคลิก Change folder and search options

3. บนแท็บ General ของ Folder options คลิก Clear ที่อยู่ด้านขวาของ Clear File Explorer History ภายใต้หัวข้อ Privacy

ทิป: หากไม่ต้องการให้ File Explorer แสดงรายชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ใน Quick Access ให้ยกเลิกการเลือก Show recently used folders in Quick Access และ Show recently used file in Quick Access ตามลำดับ

ผลการทำงาน

หลังจากทำการลบประวัติการเปิดโฟลเดอร์และไฟล์ของ File Explorer จากนั้นจะไม่แสดงรายชื่อโฟลเดอร์ที่เปิดล่าสุดใน Quick Access ของบาน Navigation และในหัวข้อ Frequent folders ของหน้าต่าง File Explorer

และจะไม่แสดงรายชื่อฟล์ที่เปิดล่าสุดในเมนู File และหัวข้อ Recent files ของหน้าต่าง File Explorer

รูปด้านเป็นการเปรียบเทียบหน้าต่าง File Explorer ระหว่างก่อนและหลังทำการลบประวัติการใช้งาน

รูปด้านเป็นหน้าต่าง File Explorer ก่อนลบประวัติการใช้งาน

รูปด้านเป็นหน้าต่าง File Explorer หลังลบประวัติการใช้งาน

ข้อควรทราบ

File Explorer จะทำการเก็บประวัติการใช้งานไว้ใน Quick Access ใหม่ ถ้ายังไม่ยกเลิกการเลือก Show recently used folders in Quick Access และ Show recently used file in Quick Access บนแท็บ General ของ Folder options

ประวัติการปรับปรุงบทความ
18 สิงหาคม 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.