วิธีลบ Temporary files บน Windows 10

0

ในการทำงานของ Windows และโปรแกรมต่าง ๆ จะมีไฟล์ชั่วคราว (Temporary files) เกิดขึ้น โดยไฟล์เหล่านั้นบางส่วนจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติแต่บางส่วนจะยังคงตกค้างเป็นไฟล์ขยะอยู่ในระบบ และเมื่อใช้เครื่องไปเป็นระยะนานจำนวนเป็นไฟล์ขยะก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ

เป็นไฟล์ขยะเหล่านั้นนอกจากจะทำให้เปลืองพื้นที่บนดิสก์แล้วยังทำให้ Windows ทำงานช้าลงอีกด้วย ดังนั้นผู้ใช้ควรทำการลบเป็นไฟล์ขยะออกจากระบบอย่างสม่ำเสมอตามวิธิและขั้นตอนด้านล่าง

ไฟล์ชั่วคราวบน Windows 10 มีดังนี้

 • Recycle Bin
 • Delivery Optimization Files
 • Thumbnails
 • Temporary Internet Files
 • Downloads
 • Windows Defender Antivirus
 • DirectX Shader Cache
 • Windows error reports and feedback diagnostics
 • Temporary files

ลบไฟล์ Temporary บน Windows 10 เวอร์ชัน 1903

การลบไฟล์ชั่วคราวบน Windows 10 เวอร์ชัน 1903 ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Windows Settings โดยคลิก Start จากนั้นคลิก Settings (หรือกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + I)

2. บนหน้าต่าง Windows Settings คลิก System จากนั้นคลิกหัวข้อ Storage

3. บนหน้า Storage ภายใต้หัวข้อ Local Disk ให้คลิก Temporary files

4. บนหน้าต่าง Temporary files เลือกหัวข้อที่ต้องการลบทิ้งออกจากเครื่อง จากนั้นคลิก Remove files

ลบไฟล์ Temporary บน Windows 10 เวอร์ชัน 1809

การลบไฟล์ชั่วคราวบน Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Windows Settings โดยคลิก Start จากนั้นคลิก Settings (หรือกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + I)

2. บนหน้าต่าง Windows Settings คลิก System จากนั้นคลิกหัวข้อ Storage

3. บนหน้า Storage ภายใต้หัวข้อ Local Disk ให้คลิก Free up space now

4. บนหน้าต่าง Free up space now เลือกหัวข้อที่ต้องการลบทิ้งออกจากเครื่อง จากนั้นคลิก Remove files

หลังจากการทำงานแล้วเสร็จ ไฟล์ขยะจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ว่างบนดิสก์จะเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง

 1. เมื่อใช้งาน Windows และโปรแกรมต่าง ๆ จะมีไฟล์ชั่วคราวเกิดขึ้นอีก
 2. การลบไฟล์ previous version of Windows 10 จะทำให้ไม่สามารถรีโตร์กลับไป Windows 10 เวอร์ชันก่อนอัปเดตความสามารถ (feature update) ได้
 3. Windows 10 จะทำการลบไฟล์ previous version of Windows 10 โดยอัตโนมัติหลังจากทำการอัปเดตความสามารถครบ 10 วัน

ประวัติการปรับปรุงบทความ
23 สิงหาคม 2562 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.