เพิ่ม Azure AD User เข้ากลุ่ม Local administrators บน Windows 10

0

หลังจาก เพิ่มเครื่องพีซี Windows 10 เข้า Azure Active Directory (AD) แบบ Free subscription ของ Office 365 จะทำให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้งานเครื่องพีซีดังกล่าวด้วยบัญชี Office 365 ของตนเองได้

แต่จะมีเพียงผู้ใช้ Office 365 คนที่ทำการเพิ่มเครื่องเข้า Azure AD เท่านั้นที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Local administrators) บนพีซีเครื่องดังกล่าว แล้วถ้าต้องการเพิ่มผู้ใช้ Office 365 คนอื่นให้เป็นผู้ดูแลระบบบนเครื่องสามารถทำได้หรือไม่? คำตอบคือทำได้ โดยทำตามวิธีการด้น่าลงครับ

ข้อมูลระบบ

ระบบที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้ มีรายละเอียดดังนี้

  • พีซี Windows 10 รุ่น Pro เวอร์ชัน 1903 (19H1) 64-บิต
  • บัญชี Office 365 (ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา)
  • ลงชื่อเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบบนเครื่อง (Local administrator)

เพิ่ม Azure AD User เข้าเป็น Windows 10 Local administrators

หลังจากเพิ่มเครื่องพีซี Windows 10 เข้าเป็นสมาชิก Azure AD บัญชีผู้ใช้ที่ทำการเพิ่มเครื่องพีซีเข้า Azure AD จะถูกเพิ่มเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนเครื่องโดยอัตโนมัติ

โดยรูปด้านล่างเป็นผลการรันคำสั่ง net localgroup administrators (ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ) ที่คอมมานด์พร้อมท์ (Command prompt) ซึ่งจะเห็นว่ามีผู้ใช้ Azure AD เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนเครื่องอยู่หนึ่งบัญชี

ถ้าหากต้องการเพิ่มบัญชี Azure AD อื่นเข้าเป็นผู้ดูแลระบบบนเครื่องเพิ่มเติม นั้นสามารถทำได้โดยรันคำสั่ง net ที่คอมมานด์พร้อมท์ ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ cmd ในช่อง Type here to search (อยู่ด้านขวาของปุ่ม Start) จากนั้นคลิก Run as administrator จากหน้าแสดงผลการค้นหา

2. บนหน้า User Account Control ให้คลิก Yes

3. ในหน้าต่าง Command Prompt ให้ทำการรันคำสั่ง net localgroup administrators AzureAD\AccountName /add

ทำขั้นตอนที่ 3 จนครบผู้ใช้ Azure AD ที่ต้องการเพิ่มให้เป็นผู้ดูแลระบบบนเครื่อง

ตัวอย่าง: เพิ่มผู้ใช้ Office 365 ชื่อ Saranitus Office365
รันคำสั่ง net (ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ) ที่คอมมานด์พร้อมท์ ดังนี้

net localgroup administrators AzureAD\SaranitusOffice365 /add

ผลการทำงาน

หลังจากทำการเพิ่มบัญชี Azure AD เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ดูแลระบบบนเครื่องพีซี Windows 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดูผลการทำงานได้โดยการใช้คำส่ง net localgroup administrators (ต้องรันด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ) ซึ่งจะได้ผลลักษณะดังรูปด้านบน

นอกจานี้ยังสามารถตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ Computer management ได้เช่นกัน โดยเข้าไปที่ System tools > Local users and groups > Groups จากนั้นดับเบิลคลิก Adminiหtrtors จะได้หน้าต่างลักษณะดังรูป

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุงบทความ
11 กันยายน 2562: แก้คำผิด
3 กันยายน 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.