สร้าง Virtual Machine บน Windows 10 ด้วย Hyper-V Manager

0

บทความนี้ เป็นการสาธิตวิธีการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บน Hyper-V บน Windows 10 เวอร์ชัน 1903 โดยใช้เครื่องมือชื่อ Hyper-V Manager ครับ

การสร้าง Virtual Machine บน Hyper-V บน Windows 10 ด้วย Hyper-V Manager

หลังจากทำการติดตั้งฟีเจอร์ Hyper-V บน Windows 10 ก็จะสามารถทำการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อใช้งานงานต่าง ๆ ได้ โดยใช้เครื่องมือ Hyper-V Manager ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ข้อความ Hyper-V ลงในช่อง Type here to search จากนั้นคลิก Hyper-V Manager จากหน้าแสดงผลการค้นหา

หมายเหตุ: New Virtual Machine เป็นคอมพิวเตอร์เสมือนที่ได้จากการสร้างด้วย Hyper-V Quick Create

2. บนหน้าต่าง Hyper-V Manager ในคอลัมด้านซ้ายให้คลิกขวาบนชื่อเครื่องโฮสต์ Hyper-V (ในตัวอย่างนี้คือ SRNTWXG4) จากนั้นคลิก New แล้วเลือก Virtual Machine

3. บนหน้า New Virtual Machine Wizard ในขั้นตอน Before You Begin ให้คลิก Next เพื่อเริ่มขั้นตอนการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน

4. บนหน้า Specify Name and Location ให้กรอกชื่อคอมพิวเตอร์เสมือนในช่อง Name (ในตัวอย่างนี้คือ Windows 10 V1903) เสร็จแล้วคลิก Next

4.1 กรณีต้องการเก็บคอมพิวเตอร์เสมือนไว้ในโฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่ค่าดีฟอลท์ ให้ติ๊กเลือก Store the virtual machine in a different location จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next

5. บนหน้า Specify Generation คลิกเลือกรุ่นคอมพิวเตอร์เสมือนว่าจะเป็น Generation 1 (เป็นค่าดีฟอลท์) หรือ Generation 2

ข้อควรทราบ: การเลือกรุ่นคอมพิวเตอร์เสมือนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

6. บนหน้า Assign Memory ให้ทำการตั้งค่าหน่วยความจำให้คอมพิวเตอร์เสมือน โดยควรตั้งให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

กรณีระบบปฏิบัติการเกสต์เป็น Windows 10 ควรตั้งค่าความจำ 4096 MB เป็นอย่างน้อย เพื่อให้คอมพิวเตอร์เสมือนทำงานได้อย่างไหลลื่น

โดยดีฟอลท์ Hyper-V Manager จะใช้งาน Dynamic Memory ซึ่งเป็นการกำหนดหน่วยความจำให้กับคอมพิวเตอร์เสมือนตามความต้องการใช้งานจริง

7. บนหน้า Configure Networking ให้เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายให้กับคอมพิวเตอร์เสมือน โดยคลิกเลือกจากรายชื่อระบบเครือข่ายในหัวข้อ Connection แล้วเลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการ (ในตัวอย่างนี้เลือก Default Switch) เสร็จแล้วคลิก Next

ข้อควรทราบ: หากไม่มีระบบเครือข่ายที่ตรงกับความต้องการใช้งาน สามารถทำการสร้างเพิ่มได้โดยใช้ Virtual Switch Manager

8. บนหน้า Connect Virtual Hard Disk ให้เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์เสมือน เสร็จแล้วคลิก Next (ในตัวอย่างนี้เลือก Create a virtual hard disk โดยตั้งชื่อว่า Windows 10 V1903.vhdx เก็บไว้ในตำแหน่งดีฟอลท์ และมีขนาด 80GB)

การเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์เสมือนมี 3 รูปแบบ ดังนี้

  • Create a virtual hard disk: เป็นการสร้างฮาร์ดดิสก์เสมือนใหม่ โดยต้องตั้งชื่อในช่อง Name และกำหนดตำแหน่งที่จะเก็บฮาร์ดดิสก์เสมือนในช่อง Location และกำหนดขนาดในช่อง Size
  • Use an existing virtual hard disk: เป็นการเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์เสมือนที่มีอยู่แล้ว โดยต้องระบุตำแหน่งที่เก็บฮาร์ดดิสก์เสมือนดังกล่าวในช่อง Location
  • Attach a virtual hard disk later: ทำการเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์เสมือนในภายหลัง

8. บนหน้า Installation Options ดังรูปที่ 10 ให้เลือกรูปแบบการติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์ เสร็จแล้วคลิก Next (ในตัวอย่างนี้เลือก ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการจากไฟล์อิมเมจ ISO)

การติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์มี 3 รูปแบบ ดังนี้

  • Install an operating system later: ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการในภายหลัง
  • Install an operating system from a bootable image file: ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการจากไฟล์อิมเมจ ISO
  • Install an operating system from a network based installation server: ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการผ่านทางระบบเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย

9. บนหน้า Completing the New Virtual Machine Wizard ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าต่างๆ และกลับไปแก้ไขถ้าหากมีการตั้งค่าผิดพลาด เสร็จแล้วคลิก Finish

การจัดการคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V Manager

การจัดการคอมพิวเตอร์เสมือนทำได้โดยบนหน้าเริ่มต้นของ Hyper-V Manager ให้คลิกขวาบนคอมพิวเตอร์เสมือน (ในตัวอย่างนี้คือ Windows 10 V1903) จากนั้นคลิก Connect

เมื่อเชื่อมสำเร็จจะได้หน้าต่าง Virtual Machine Connection ดังรูปด้านล่าง โดยบนหน้าต่างนี้ให้คลิก Start เพื่อเปิดคอมพิวเตอร์เสมือนและทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์ต่อไป

ข้อควรทราบ: การติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์บนคอมพิวเตอร์เสมือนด้วยไฟล์อิมเมจ ISO นั้น จะต้องกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ในระหว่างการบูตเครื่อง

ความคิดเห็น

ข้อดีของการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V บน Windows 10 ด้วย Hyper-V Manager คือผู้ใช้ทำการปรับแต่งการตั้งค่าระบบต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ทำให้คอมพิวเตอร์เสมือนที่ได้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการใช้งานและทำงานได้ทันทีหลังจากสร้างเสร็จ

ส่วนข้อด้อยของวิธีการใช้ Hyper-V Manager นี้เมื่อเทียบกับการใช้ Hyper-V Quick Create คือมีการทำงานหลายขั้นตอนกว่า

แต่ถึงวิธีการใช้ Hyper-V Quick Create จะมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่า แต่จะต้องทำการแก้ไขการตั้งค่าระบบต่าง ๆ ก่อนจึงจะนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ดังนั้นจะใช้วิธิการใดก็เลือกใช้ได้ตามความถนัดและชื่นชอบได้เลยครับ

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุงบทความ
26 กันยายน 2562: แก้ไขคำผิด
13 กันยายน 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.