สร้าง Virtual Machine บน Windows 10 ด้วย Hyper-V Quick Create

0

บทความนี้ เป็นการสาธิตวิธีการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บน Hyper-V บน Windows 10 เวอร์ชัน 1903 โดยใช้เครื่องมือชื่อ Hyper-V Quick Create ครับ

การสร้าง Virtual Machine บน Hyper-V บน Windows 10 ด้วย Hyper-V Quick Create

หลังจากทำการติดตั้งฟีเจอร์ ติดตั้ง Hyper-V บน Windows 10 ก็จะสามารถทำการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) เพื่อใช้งานงานต่าง ๆ ได้ โดยตั้งแต่ Windows 10 เวอร์ชัน 1709 และใหม่กว่านั้นจะมีเครื่องมือ Hyper-V Quick Create สำหรับช่วยในการสร้าง VM ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ข้อความ Hyper-V Quick Create ลงในช่อง Type here to search จากนั้นคลิก Hyper-V Quick Create จากหน้าแสดงผลการค้นหา

2. บนหน้า Create Virtual Machine มี 2 ทางเลือกในการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน

ทางเลือกที่ 1: สร้างคอมพิวเตอร์เสมือนโดยจากแม่แบบ (Template) ที่มีให้ เนื่องจากวิธีนี้จะต้องทำการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับใช้สร้างคอมพิวเตอร์เสมือนจากอินเทอร์เน็ต ดังนั้นโฮสต์ Hyper-V จะต้องออกอินเทอร์เน็ตได้

Windows 10 เวอร์ชัน 1903 จะมีแม่แบบคอมพิวเตอร์เสมือนมาให้ 4 ตัวด้วยกัน คือ

  • MSIX Packaging Tool Environment
  • Ubuntu 18.04.2 LTS
  • Ubuntu 19.04
  • Windows 10 dev environment

ทางเลือกที่ 2: ถ้าแม่แบบคอมพิวเตอร์เสมือนที่มีให้ไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน สามารถทำการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใช้ไฟล์อิมเมจไอเอโอบนเครื่องได้ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 บนหน้า Create Virtual Machine คลิกเลือก Local installation source จากนั้นคลิก Change installation source แล้วทำการเลือกไฟล์อิมเมจไอเอโอสำหรับใช้ติดตั้งเสร็จแล้วคลิก Open

2.2 เมื่อกลับมายังหน้า Create Virtual Machine จะได้หน้าจอลักษณะดังรูปด้านล่าง ให้คลิก Create Virtual Machine แล้วรอจนระบบทำงานแล้วเสร็จ

2.3 เมื่อระบบทำการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนแล้วเสร็จ จะได้หน้าต่าง Virtual machine created successfully ลักษณะดังรูปด้านล่าง

โดยคอมพิวเตอร์เสมือนที่ทำการสร้างจะมีชื่อว่า New Virtual Machine บนหน้าต่างดังกล่าวนี้ สามารถคลิก Connect เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับจัดการคอมพิวเตอร์เสมือน หรือคลิก Edit settings เพื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์เสมือน

กรณีที่คลิก Connect จะได้หน้าต่าง Virtual Machine Connection ซึ่งสามารถจัดการคอมพิวเตอร์เสมือนหรือทำการเริ่มคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการต่อไป

ข้อควรทราบ: การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 บนคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใช้ไฟล์อิมเมจไอเอโอให้ทำการคลิกปุ่ม Start จากนั้นทำการกดปุ่มใด ๆ เพื่อทำการบูตคอมพิวเตอร์เสมือนด้วยไฟล์อิมเมจไอเอโอจากนั้นทำการติดตั้ง Windows 10 ตามขั้นตอนการติดตั้งบนเครื่องพีซีตามปกติ

แต่ถ้าหากคลิก Edit settings จะได้หน้าต่าง Settings ซึ่งสามารถแก้ไขการตั้งค่าระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์เสมือน

ความคิดเห็น

การสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V บน Windows 10 ด้วย Hyper-V Quick Create มีข้อดีคือมีความสะดวกรวดเร็ว แต่อาจต้องทำการแก้ไขการตั้งค่าระบบต่าง ๆ เช่น หน่วยความจำ (Memory) ของคอมพิวเตอร์เสมือนให้เหมาะสมจึงสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุงบทความ
13 กันยายน 2562: เผยแพร่ครั้งแรก
11 กันยายน 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.