การเปิดหรือปิดการซิงค์ OneDrive บน Windows 10 เมื่อใช้ Metered connection

0

โดยดีฟอลท์ แอป OneDrive บน Windows 10 จะทำการซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ไฟล์ที่เก็บอยู่บนเครื่องโลคอลกับที่เก็บอยู่บนคลาวด์เป็นข้อมูลเดียวกัน ยกเว้นในกรณีที่ใช้งานผ่านการเชื่อมต่อแบบมิเตอร์ (Metered connection) เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 3G/4G แต่ถ้าระหว่างที่ใช้การเชื่อมต่อแบบมิเตอร์แล้วเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องซิงค์ข้อมูล OneDrive จะต้องทำอย่างไร บทความนี้จะแนะนำวิธีทำให้ทราบกันครับ

วิธีเปิดการซิงค์ OneDrive บน Windows 10 เมื่อใช้ Metered connection

ในกรณีที่ใช้งาน Windows 10 ผ่านการเชื่อมต่อแบบมิเตอร์ และต้องการ Sync แอป OneDrive ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

* ต้องทำการเซ็ตอัปแอป OneDrive ด้วยบัญชีไมโครซอฟท์หรือเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อน (รายละเอียดได้ที่ การใช้งาน OneDrive บน Windows 10)

1. เปิดหน้าสำหรับตั้งค่าแอป OneDrive โดยเลือกวิธีการ

วิธีที่ 1: คลิกขวาไอคอน OneDrive บนแถบงาน จากนั้นคลิก Settings (ถ้าไม่มีไอคอนบนแถบงาน แสดง/ซ่อนไอคอนใน Notification area บน Windows 10)

วิธีที่ 2: เปิด File Explorer จากนั้นคลิกไอคอน OneDrive ที่อยู่ในคอลัมน์ Quick Access แล้วคลิก Settings

2. บนหน้า Microsoft OneDrive คลิกแท็บ Settings

3. บนแท็บ Settings ให้ยกเลิกการเลือก Automatically pause sync when this device is on a metered network

4. ปิดหน้าตั้งค่า Microsoft OneDrive เพื่อจบการทำงาน

วิธีปิดการซิงค์ OneDrive บน Windows 10 เมื่อใช้ Metered connection

กรณีการใช้งาน Windows 10 ผ่านการเชื่อมต่อแบบมิเตอร์แบบ 3G/4G ที่ลิมิตการใช้งาน แนะนำให้ปิดการซิงค์ OneDrive ในทันทีหลังจากใช้งานแล้วเสร็จ

การปิดการซิงค์แอป OneDrive เมื่อใช้งาน Windows 10 ผ่านการเชื่อมต่อแบบมิเตอร์นั้น ให้ทำตามขั้นตอนด้านบน แต่ในขั้นตอนที่ 3 ให้เลิกการเลือก Automatically pause sync when this device is on a metered network

ประวัติการปรับปรุง
25 กันยายน 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.