การตรวจสอบวันเวลาล่าสุดที่ผู้ใช้ Log on เข้า Windows

โพสต์นี้มีวิธีการตรวจสอบวันเวลาล่าสุดที่ผู้ใช้ Windows ได้ทำการลงชื่อ (Sing in หรือ Log on) เข้าใช้งานมาฝากครับ

วิธีการตรวจสอบวันเวลาล่าสุดที่ Local user ทำการ Log on เข้า Windows

การตรวจสอบวันและเวลาที่ผู้ใช้บนเครื่อง (Local user) เข้าใช้งาน Windows ครั้งล่าสุด ทำได้โดยใช้คำสั่ง net user username* ที่คอมมานด์พรอมท์

*เมื่อ username คือชื่อผู้ใช้ที่ต้องการดูวันเวลาล่าสุดที่เข้าใช้งาน Windows

วิธีการคือพิมพ์ cmd ในช่อง Type here to search (อยู่ด้านขวาของปุ่ม Start) จากนั้นคลิก Open บนหน้าแสดงผลการค้นหา แล้วรันคำสั่ง net user username โดยเวลาที่ผู้ใช้เข้าใช้งานครั้งล่าสุดจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “Last logon”

รูปด้านล่างเป็นผลการทำงานของคำสั่ง net user ที่ใช้ดูวันเวลาล่าสุดที่ผู้ใช้บนเครื่องเข้าใช้งาน Windows ครั้งล่าสุด

 

แต่ถ้าหากต้องการดูข้อมูลเฉพาะวันเวลาล่าสุดที่ผู้ใช้เข้าใช้งาน Windows สามารถใช้คำสั่ง net user ร่วมกับคำสั่ง findstr
เพื่อดูเฉพาะข้อมูล Last logon เท่านั้น

คำสั่งที่จะจะเป็น net user username | findstr /B /C:”Last logon”

รูปด้านล่างเป็นผลการทำงานของคำสั่ง net user ร่วมกับคำสั่ง findstr ที่ใช้ดูวันเวลาล่าสุดที่ผู้ใช้บนเครื่อง (Local user) เข้าใช้งาน Windows ครั้งล่าสุด

วิธีการตรวจสอบวันเวลาล่าสุดที่ Domain user ทำการ Log on เข้า Windows

การตรวจสอบวันและเวลาที่ผู้ใช้บนโดเมน (Domain user) เข้าใช้งาน Windows ครั้งล่าสุด ทำได้โดยเพิ่มสวิทช์ /domain ต่อท้าย คำสั่ง net user username

คำสั่งที่จะจะเป็น net user username /domain

รูปด้านล่างเป็นผลการทำงานของคำสั่ง net user ที่ใช้ดูวันเวลาล่าสุดที่ผู้ใช้ที่ชื่อ user3 ซึ่งเป็นผู้ใช้บนโดเมนเข้าใช้งาน Windows ครั้งล่าสุด

ถ้าต้องการดูข้อมูลเฉพาะวันเวลาล่าสุดที่ผู้ใช้เข้าใช้งาน Windows สามารถใช้คำสั่ง net user ร่วมกับคำสั่ง findstr แบบเดียวกับการดูของผู้ใช้บนเครื่อง

รูปด้านล่างเป็นผลการทำงานของคำสั่ง net user ร่วมกับคำสั่ง findstr ที่ใช้ดูวันเวลาล่าสุดที่ผู้ใช้ user3 ซึ่งเป็นผู้ใช้บนโดเมนเข้าใช้งาน Windows ครั้งล่าสุด

ข้อมูลระบบ

บทความนี้อ้างอิง

  • พีซี Windows 10 Pro เวอร์ชัน 1903 (19H1) 64-บิต
  • พีซีเป็นสมาชิก Active Directory Domain
  • ลงชื่อเข้า Windows ด้วยผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้บนโดเมน (Domain User)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
อ่านวิธีใช้คำสั่ง Findstr.exe ได้ที่ findstr
อ่านวิธีใช้คำสั่ง Net.exe ได้ที่ TN Net User

ประวัติการปรับปรุงบทความ
26 ตุลาคม 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather