การปลดบล็อคผู้ใช้ Office 365 ที่ถูกบล็อคจากการส่งสแปมอีเมล

0

ถ้าหากผู้ใช้ Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษาทำการส่งอีเมลถึงผู้รับมากกว่า 99 คน/ฉบับ/ครั้ง ระบบจะไม่ทำการส่งอีเมลดังกล่าวเนื่องจากเข้าข่ายสแปมอีเมล และระบบยังบล็อคผู้ใช้ที่ทำการส่งอีเมลดังกล่าวไม่ให้ส่งอีเมลอีกต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี้ ถ้าอีเมลที่ทำการส่งเป็นสแปมอีเมลจริงก็ไม่มีผลกระทบอะไร แต่ถ้าอีเมลดังกล่าวไม่ได้เป็นสแปมอีเมล ผู้ดูแลระบบ Office 365 จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้อย่างไร อ่านคำตอบได้จากด้านล่างครับ

ปัญหาผู้ใช้ Office 365 ถูกบล็อคไม่ให้ส่งอีเมล

ผู้ใช้ Office 365 จะถูกบล็อคไม่ให้ส่งอีเมล ถ้าหากทำการส่งอีเมลในลักษณะดังต่อไปนี้

  1. ผู้ใช้ Office 365 พยายามทำการส่งอีเมลหนึ่งฉบับไปให้ผู้รับมากกว่า 99 คน แต่ระบบจะไม่ทำการส่งอีเมลฉบับดังกล่าว โดยผู้ส่งจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าอีเมลที่จะส่งเข้าข่ายสแปมอีเมล
  2. ผลที่ตามมาคือ ผู้ใช้ Office 365 คนที่พยายามส่งอีเมลฉบับดังกล่าวจะถูกบล็อคทำให้ไม่สามารถส่งอีเมลออกจากบัญชี Office 365 ได้อีกต่อไป ถึงแม้ว่าจะเป็นอีเมลที่มีผู้รับเพียง 1 คน ก็ตาม อย่างไรก็ตาม จะยังผู้ใช้ Office 365 คนดังกล่าวยังสามารถรับอีเมลได้ตามปกติ

สาเหตุ

สาเหตุที่ทำให้ผู้ใช้ Office 365 ถูกบล็อคไม่ให้ส่งอีเมล เนื่องจากโดยดีฟอลท์ Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษาจะจำกัดการส่งอีเมล 99 คน/ฉบับ ถ้าหากมีการส่งอีเมลมากกว่า  99 คน/ฉบับ ระบบจะทำการบล็อคไม่ให้ส่งอีเมลดังกล่าวและจะบล็อคทำให้ผู้ใช้คนนั้นไม่ให้ส่งอีเมลอีกต่อไป

วิธีการแก้ไขปัญหาผู้ใช้ Office 365 ถูกบล็อคไม่ให้ส่งอีเมล

1. ล็อกอินเข้าระบบ Office 365 ด้วยบัญชีที่เป็น Admin หรือ Global Admin

2. เข้าไปยังหน้า Admin Center จากนั้นคลิก Show all แล้วคลิก Security & Compliance

3. เลือกทำข้อ 3.1 หรือ 3.2

3.1 บนหน้า Office 365 Security & Compliance จากนั้นคลิกเมนู Alerts แล้วคลิก Dashboard แล้วไปทำข้อ 4

3.2 บนหน้า Office 365 Security & Compliance จากนั้นคลิกเมนู Threat management แล้วคลิก Review แล้วไปทำข้อ 4

4. บนหน้า Home > Alerts ให้คลิก Restricted Users ที่อยู่ในหัวข้อ Other alerts แล้วไปทำข้อ 6

5. บนหน้า Home > Review ให้คลิกหัวข้อ Restricted Users

6. บนหน้า Home > Restricted Users ให้คลิก Unblock (คอลัมน์ Action) ผู้ใช้คนที่ต้องการปลดล็อค

ทิป:
สามารถเปิดหน้า Restricted Users ได้จาก https://protection.office.com/#/restrictedusers

7. บนหน้า Overview ให้คลิก Next

8. บนหน้า Unblock user ให้คลิก Unblock user

9. บนหน้า Warning คลิก Yes เพื่อยืนยันการปลดล็อคผู้ใช้ (ทำตามขั้นตอนที่ 1-9 ทุกบัญชีที่ต้องการปลดล็อค)

ผลการทำงาน

หลังทำการปลดล็อคบัญชีผู้ใช้ออกจาก Restricted Users แล้ว ผู้ใช้จะสามารถส่งอีเมลได้ตามปกติ

ข้อแนะนำ
เนื่องจากระบบอีเมลบน Office 365 จะบล็อคผู้ใช้ที่พยายามส่งอีเมลถึงผู้รับมากกว่า 99 คน/ฉบับ ดังนั้น ถ้าจำเป็นต้องส่งอีเมลถึงผู้รับมากกว่า 99 คน/ฉบับ แนะนำให้ทำการแบ่งส่งครั้งละไม่เกิน 99 คน และควรเว้นระยะเวลาการส่งอีเมลแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการถูกระบบกรองอีเมลพิจาราณาว่าเป็นสแปมเมลครับ

ข้อมูลระบบ

บทความนี้อ้างอิง Office 365 สำหรับสถานศึกษา (แผน A1 Plus)

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุงบทความ
8 ธันวาคม 2564 : ทบทวนและแก้ไขคำผิด
22 ตุลาคม 2562 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.