การซิงค์เวลา Virtual Machine กับ Hyper-V Server

0

โพสต์นี้มีวิธีการตั้งเวลาบนคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่รับบนแพลตฟอร์ม Hyper-V ให้ตรงกับเวลาเครื่อง Hyper-V Server มาฝากครับ

การตั้งเวลา Hyper-V Server ให้ตรงกับเวลาจริง

ขั้นตอนแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวลาของเครื่องโฮสต์ Hyper-V Server ให้ตรงกับเวลาจริง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start จากนั้นคลิก Control Panel

2. บนหน้า Control Panel คลิกหัวข้อ Set the time and date

3. บนหน้า Date and Time ให้คลิกแท็บ Internet Time จากนั้นคลิก Change settings

4. บนหน้า Internet Time Settings ให้ติ๊กเลือก Synchronize with an Internet time server

5. จากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาจากรายชื่อที่มีให้ เช่น time.windows.com, time.nist.gov หรือป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเทียบเวลาตัวอื่น เสร็จแล้วคลิก Update now

การซิงค์เวลาคอมพิวเตอร์เสมือน กับ Hyper-V Server

1. คลิก Start จากนั้นคลิก Hyper-V Manager

2. บนหน้าต่าง Hyper-V Manager คลิกขวาบนคอมพิวเตอร์เสมือนที่ต้องการในคอลัมน์ Virtual Machines แล้วเลือก Settings

3. บนหน้า Settings for “Virtual_Machine_Name” ให้คลิกเลือก Integration Services ในหัวข้อ Management (ดูรูปประกอบด้านล่าง)

4. ในส่วนการตั้งค่า Integration Services ด้านขวาให้เลือกหัวข้อ Time synchronization เสร็จแล้วคลิก OK (ดูรูปประกอบด้านบน) จากนั้นให้ทำการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เสมือนจนครบทุกตัว

หลังจากทำการตั้งค่า Time synchronization ให้คอมพิวเตอร์เสมือนเสร็จแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจะทำการซิงค์เวลาให้ตรงกับเครื่อง Hyper-V Server ต่อไป

ข้อควรระวัง
ถ้าหากคอมพิวเตอร์เสมือนเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์ (Domain controller : DC) ของแอคทีฟไดเร็คตอรี (Active Directory : AD) ห้ามทำการซิงค์เวลากับโฮสต์ Hyper-V Server โดยเด็ดขาด

ข้อมูลระบบ
บทความนี้อ้างอิง

  • Windows Server 2016 SE

ประวัติการปรับปรุงบทความ
8 ธันวาคม 2562: แก้ไขคำผิด, ปรับปรุงเนื้อหา
30 พฤศจิกายน 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.