ปัญหาการเปิดไฟล์ CSV ภาษาไทยด้วย Excel

0

โพสต์นี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาการเปิดไฟล์ CSV (Comma Separated Values) ที่เนื้อหาภายในเป็นภาษาไทยด้วย Excel แล้วภาษาไทยเพี้ยนมาฝากครับ

รายละเอียดปัญหา

เมื่อผู้ใช้ Windows ทำการเปิดคลิกไฟล์ CSV ซึ่งมีเนื้อหาเป็นภาษาไทยด้วยโปรแกรม Excel โดยวิธีการดับเบิลคลิกไฟฃ์ CSV อาจประสบปัญหาอ่านเนื้อหาภาษาไทยเพี้ยนทำให้อ่านไม่ได้ ลักษณะดังรูปด้านล่าง

ปัญหาดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นกับเฉพาะไฟล์ CSV บางไฟล์ ตัวอย่างเช่น ไฟล์ CSV ที่ได้มาจากการส่งออกจากกูเกิลฟอร์ม เป็นต้น

วิธีแก้ปัญหาเปิดไฟล์ CSV ภาษาไทยด้วย Excel แล้วภาษาไทยเพี้ยน

การแก้ปัญหาเปิดไฟล์ CSV ภาษาไทยด้วย Excel แล้วภาษาไทยเพี้ยน ทำได้โดยการนำเข้าแทนการเปิดไฟล์ด้วยการดับเบิลคลิก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Excel (บทความนี้อ้างอิง Excel 2016) จากนั้นทำการสร้างไฟล์ใหม่โดยเลือกเป็น Blank workbook

2. บนหน้าต่าง Excel คลิกเมนู Data จากนั้นคลิก From Text

3. บนหน้า Import text file ให้เลือกไฟล์ที่ CSV ที่ต้องการนำเข้าข้อมูลเสร็จแล้วคลิก Import

4. บนหน้า Text Import Wizard – Step 1 of 3 ให้ตั้งค่า “File Origin” เป็น 65001: Unicode (UTF-8) ส่วนการตั้งค่าอื่น ๆ ใช้ค่าดีฟอลท์ เสร็จแล้วคลิก Next

5. บนหน้า Text Import Wizard – Step 2 of 3 คลิก Next (ใช้การตั้งค่าดีฟอลท์)

6. บนหน้า Text Import Wizard – Step 3 of 3 คลิก Finish (ใช้การตั้งค่าดีฟอลท์)

7. บนหน้า Import data คลิก OK (ใช้การตั้งค่าดีฟอลท์)

ผลการทำงาน

การนำเข้าไฟล์ CSV (ที่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทย)เข้าโปรแกรม Excel แทนการเปิดไฟล์ด้วยการดับเบิลคลิก จะสามารถอ่านเนื้อหาภาษาไทยได้ตามปกติ

แหล่งอ้างอิง
Stack Exchange

ประวัติการปรับปรุงบทความ
5 พฤศจิกายน 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.