การล็อค USB Flash Drive ผ่านการตั้งค่า BIOS

ปัจจุบัน พีซีรุ่นใหม่ ๆ บางรุ่นมีฟีเจอร์จำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ยูเอสบี ทำให้สามารถล็อคไม่ให้ใช้งานอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา อย่างเช่นแฟลชไดร์ฟแบบยูเอสบี ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริม โพสต์นี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวครับ

วิธีการล็อคอุปกรณ์ USB ผ่านทาง BIOS

พีซีรุ่นใหม่ ๆ บางรุ่นมีฟีเจอร์ล็อคอุปกรณ์ยูเอสบีบิลด์อินมาใน BIOS แต่เนื่องจากฟีเจอร์นี้ไม่ได้ตั้งให้ทำงานมาจากโรงงาน ดังนั้นผู้ใช้ต้องทำการเปิดใช้งานเองตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าหน้า BIOS Setup ของเครื่องพีซี* โดยทำการเปิดเครื่องจากนั้นให้กดปุ่ม F10 (ต้องกดปุ่มก่อนที่จะปรากฏโลโก้ HP)

ทิป: หรือกดปุ่ม ESC ก่อนที่จะปรากฏโลโก้ HP จากนั้นเลือก BIOS Setup (F10)

2. บนหน้า Main ของ BIOS Setup ให้คลิกเมนู Advanced

3. บนหน้า Advanced ให้คลิกเลือก Port Options

4. บนหน้า Port Options ให้คลิกเลือกหัวข่้อ Restrict USB devices จากนั้นคลิกเลือกการตั้งค่าที่ต้องการจากเมนูแบบดร็อปดาวน์

ตัวเลือกการตั้งค่าการล็อคอุปกรณ์ยูเอสบี

  • Allow all USB devices = ใช้งานอุปกรณ์ยูเอสบีได้ทุกชนิด
  • Allow only Keyboard and Mouse = ใช้งานได้เฉพาะเม้าส์และคีย์บบอร์ด
  • Allow all but storage devices and hubs = ใช้งานอุปกรณ์ยูเอสบีได้ทุกชนิดยกเว้นอุปกรณ์เก็บข้อมูลและฮับแบบยูเอสบี

5. คลิกเมนู Main แล้วคลิก Save Changes and Exit จากนั้นคลิก Yes บนหน้า Save Changes?

ผลการทำงาน

หลังจากตั้งค่า Restrict USB devices ใน BIOS แล้ว ให้ทดสอบต่อแฟลชไดร์ฟแบบยูเอสบีเข้ากับเครื่องพีซี ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาด เครื่องพีซีจะจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ยูเอสบี ตามที่ตั้งค่าไว้

ข้อแนะนำ
ควรทำการกำหนดรหัสผ่านการเข้าตั้งค่า BIOS เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขการตั้งค่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์รุ่นที่ไม่มีฟีเจอร์จัดการ Flash Drive สามารถใช้โปรแกรม RAtool ช่วยได้ ตามวิธีการในเรื่อง การล็อคไม่ให้ใช้ Flash Drive บน Windows 10 ซึ่งได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ ครับ

หมายเหตุ:
* การตั้ง BIOS ของเครื่องพีซีแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจมีขั้นตอนการทำแตกต่างออกไป สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊คนั้น ๆ

แหล่งข้อมูล
https://support.hp.com

ประวัติการปรับปรุงบทความ
16 ธันวาคม 2562 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather