การเปิด-ปิด ฟีเจอร์ USB Charging บนเครื่องพีซี

0

โพสต์นี้ผมมีวิธีการเปิด-ปิดฟีเจอร์ USB Charging ซึ่งเป็นฟีเจอร์การชาร์จไฟอุปกรณ์ผ่านทางพอร์ตยูเอสบี (USB) ในขณะปิดเครื่องพีซี มาแนะนำให้ได้ทราบกันครับ

วิธีเปิด-ปิดฟีเจอร์ USB Charging บนเครื่องพีซี

เครื่องพีซีบางรุ่นอย่างเช่น ยี่ห้อ HP รุ่น ProDesk 600 G4 มีฟีเจอร์ USB Charging ซึ่งเมนบอร์ดจะยังคงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพอร์ตยูเอสบีแม้ในขณะปิดเครื่อง

ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ทำให้สามารถชาร์จอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องพีซี

ผู้ใช้ สามารถทำการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ได้ตามความต้องการ โดยการเข้าไปตั้งค่าจากใน BIOS ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าหน้า BIOS Setup ของเครื่องพีซี* โดยทำการเปิดเครื่องจากนั้นให้กดปุ่ม F10 (ต้องกดปุ่มก่อนที่จะปรากฏโลโก้ HP)

ทิป: หรือกดปุ่ม ESC ก่อนที่จะปรากฏโลโก้ HP จากนั้นเลือก BIOS Setup (F10)

2. บนหน้า Main ของ BIOS Setup ให้คลิกเมนู Advanced

3. บนหน้า Advanced ให้คลิกเลือก Port Options

4. บนหน้า Port Options ให้ทำการตั้งค่าดังนี้

USB Legacy Port Charging ติ๊กเลือก ถ้าต้องการชาร์จอุปกรณ์ด้วยพอร์ตยูเอสบีในขณะปิดเครื่องพีซี

Front USB Type-C Downstream Charging ติ๊กเลือก ถ้าต้องการชาร์จอุปกรณ์ด้วยพอร์ตยูเอสบี Type-C ในขณะปิดเครื่องพีซี

5. คลิกเมนู Main แล้วคลิก Save Changes and Exit จากนั้นคลิก Yes บนหน้า Save Changes?

ผลการทำงาน

หลังจากเปิดหรือปิดฟีเจอร์ USB Charging แล้ว จากนั้นให้ทดสอบโดยการต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ตยูเอสบี หากไม่มทีะไรผิดพลาด เครื่องพีซีจะทำการชาร์จอุปกรณ์ (กรณีเปิด USB Charging) หรือไม่ชาร์จ อุปกรณ์ (กรณีปิด USB Charging) ตามที่ตั้งค่าไว้

หมายเหตุ:
* การตั้ง BIOS ของเครื่องพีซีแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออาจมีขั้นตอนการทำแตกต่างออกไป สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิตภัณฑ์พีซีนั้น ๆ

แหล่งข้อมูล
https://support.hp.com

ประวัติการปรับปรุงบทความ
23 ธันวาคม 2562 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.