การจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนบน Windows 10

0

บน Windows 10 สามารถกำหนดหรือจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออน (Logon Hours) ได้เช่นเดียวกับบนระบบ Active Directory ซึ่งบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการทำให้ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไปครับ

วิธีจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนบน Windows 10

โดยดีฟอลท์แล้วผู้ใช้ทุกคนบน Windows 10 จะสามารถล็อกออนเข้าระบบได้ทุกวัน (อาทิตย์-เสาร์) และทุกเวลา (12AM – 12PM) อย่างไรก็ตาม สามารถจำกัดเวลาล็อกออนของผู้ใช้ได้เช่นกัน

การจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนบน Windows 10 ทำได้แบบคอมมานด์ไลน์ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือแบบ GUI โดยคำสั่งที่ใช้ คือ NET USER (ตัวพิมพ์เล็กหรือใหม่ไม่มีผลต่อการทงาน) และพารามิเตอร์ /times: ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ cmd ในช่อง Type here to search จากนั้นคลิกขวา Command Prompt จากผลการค้นหาแล้วเลือก Run as administrator แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (UAC) ถ้ามี

2. รันคำสั่ง NET USER โดยใช้พารามิเตอร์ /times:times|all* ที่คอมมานด์พร้อมท์ ตามตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่าง 1: อนุญาตให้ผู้ใช้ชื่อ user1 ล็อกออนในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น.

net user user1 /times:M-F,08am-05pm

รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างการรันคำสั่งด้านบน

ตัวอย่าง 2: อนุญาตให้ผู้ใช้ชื่อ user1 ล็อกออนเฉพาะวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00 – 10.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.

net user user1 /times:S,08am-10pm, 2pm-4pm

*พารามิเตอร์ /times ใช้สำหรับเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออน โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

  • times คือเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนได้ โดยกำหนด Day,Hour1-Hour2 เมื่อ Day คือ วันในสัปดาห์ โดยวัน อาทิตย์ = Su, จันทร์ = M, อังคาร = T, พุธ = W, พฤหัสบดี = Th, ศุกร์ = F และ เสาร์ = Sa ส่วน Hour1-Hour2 คือ ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนได้ ตัวอย่างเช่น /times:M-F,08am-10am
  • all คือผู้ใช้สามารถล็อกออนเข้าระบบได้ทุกวัน (อาทิตย์-เสาร์) และทุกเวลา (12AM – 12PM)

ผลการทำงาน

วิธีการตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถล็อกได้ช่วงเวลาใด ทำได้โดยการรันคำสั่ง net user user_name เมื่อ user_name คือชื่อผู้ใช้ จากคอมมานด์พร้อมท์

รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างผลการรันคำสั่ง net user user1 ก่อนทำการจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออน

ส่วนรูปด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างผลการรันคำสั่ง net user user1 หลังทำการจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนได้ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น.

ส่วนรูปด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างผลการรันคำสั่ง net user user1 หลังทำการจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนได้เฉพาะวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00 – 10.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.

กรณีต้องการกำหนดวันหมดอายุบัญชี (Account expiration) ผู้ใช้บน Windows 10 สามารถอ่านได้ ที่นี่

ข้อมูลระบบ
ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้ มีรายละเอียดดังนี้

  • Windows 10 Enterprise เวอร์ชัน 1909 (19H2 หรือ November 2019 Update)
  • ลงชื่อเข้าระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ (Administrators) ของ Windows 10 (ในกรณีที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าระบบด้วยผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนหน้า UAC)

ประวัติการปรับปรุงบทความ
17 มกราคม 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.