ตั้งค่าให้ผู้ส่งข้อความสามารถลบข้อความที่ส่งได้ใน Microsoft Teams

0

โพสต์นี้มีวิธีการตั้งค่า Messaging policies ใน Microsoft Teams เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการลบข้อความที่ทำการส่งในการสนทนาได้ มาแชร์กันครับ

การตั้งค่า Messaging policies ให้ผู้ส่งข้อความสามารถลบข้อความที่ส่งได้ใน Microsoft Teams

ในการใช้ Microsoft Teams นั้น บางครั้งผู้ใช้ต้องทำการลบข้อความที่สนทนา เช่นเมื่อ ส่งข้อความผิดช่อง (Channel) เป็นต้น

แต่เนื่องจากโดยดีฟอล์แล้ว Microsoft Teams จะไม่อนุญาตให้ลบข้อความที่ทำการส่งในการสนทนาได้ ดังนั้นจะต้องทำการตั้ง Messaging policies ตามขั้นตอนดังนี้

1. ล็อกอินเข้า Microsoft Teams admin center ที่เว็บไซต์ https://admin.teams.microsoft.com ด้วยบัญชีที่เป็น Global Admin ของ Office 365

2. บนหน้า Microsoft Teams admin center ให้คลิกเมนู Messaging policies จากนั้นด้านขวา ให้คลิก Global (Org-wide default)

3. บนหน้า Global ของ Messaging policies ในหัวข้อ Owners can delete sent messages บนหน้าต่างด้านขวา ให้ตั้งค่า เป็น On เสร็จแล้วคลิก Save

ข้อควรทราบ:
บทความนี้จะแก้ไข Messaging policies ที่ชื่อ Global (Org-wide default) ซึ่งมีผลกับผู้ใช้ทุกคนโดยดีฟอลท์

กรณีการแก้ไขนโยบายอื่นที่ยังไม่ได้มอบหมายให้กับผู้ใช้ ต้องทำการมอบหมายตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปยังหัวข้อ Users

2. คลิกเลือกผู้ใช้ที่ต้องการ

3. คลิก Policies

4. คลิก Edit ในหัวข้อ Policy package

5. บนหน้า Assign policy package เลือกนโยบายที่ทำการสร้างหรือแก้ไขให้ Owners can delete sent messages เป็น On

6. คลิก Apply

ผลการทำงาน

หลังทำการเปิดใช้ Owners can delete sent messages Guest access แล้วผู้ส่งข้อความสามารถทำการลบข้อความที่ตนเองส่งได้

แหล่งอ้างอิง
Microsoft [1]
Microsoft [2]

ประวัติการปรับปรุงบทความ
20 สิงหาคม 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.