เพิ่มประสิทธิภาพ Hyper-V VM โดยเพิ่ม vCPUs

0

จากประสบการณ์ที่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เสมือน ( Virtual Machine หรือ VM) บนระบบ Hyper-V บน Windows Server หลายปีพบว่าการเพิ่มจำนวน vCPUs นั้นช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์เสมือนอย่างรู้สึกได้ชัดเจน โพสต์นี้ผมจึงนำวิธีการทำมาแบ่งปันกันครับ

เพิ่มประสิทธิภาพ VM บน Hyper-V โดยเพิ่ม vCPUs

โดยดีฟอลท์แล้วการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Hyper-V บน Windows Server 2016 (รวมถึง 2019 และ 2012 และเก่ากว่า) โดยใช้ Hyper-V Manager นั้นจะกำหนดให้ใช้เพียง 1 vCPU เพิ่งsize สามารถทำได้ตามขั้นตนดังนี้

*ต้องปิดเครื่อง (Shut Down) คอมพิวเตอร์เสมือนจึงสามารถแก้ไขการตั้งค่า vCPU ได้

1. เปิด Hyper-V Manager จากนั้นคลิกขวาบนคอมพิวเตอร์เสมือนที่ได้จากขั้นตอนด้านบน จากนั้นคลิก Settings

2. บนหน้า Settings for [ชื่อคอมพิวเตอร์เสมือน] on [ชื่อโฮสต์ Hyper-V] คลิก Processor จากนั้นในหัวข้อ Processor ด้านขวา ให้ตั้งค่า Number of virtual processors: เป็น 2 หรือ ค่าที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก OK

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากทำการตั้งค่า vCPU เสร็จแล้ว ให้ทำการเปิด (Start) คอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ทั้งนี้ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด คอมพิวเตอร์เสมือนจะทำงานเร็วขึ้นอย่างรู้สึกได้ชัดเจน

แนะนำให้ใช้ควบคู่กับ VHD แบบ Fixed size เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรทราบ:

  1. Hyper-V สามารถรองรับ vCPU ได้สูงสุง 240 vCPU
  2. จำนวน vCPU สูงสุดที่สามารถกำหนดให้คอมพิวเตอร์เสมือนได้ เท่ากับจำนวนลอจิคอลซีพียูของเครื่องโฮสต์ Hyper-V

แหล่งอ้างอิง
Hyper-V Processor Performance
Altaro.com
Vembu.com

ประวัติการปรับปรุงบทความ
22 สิงหาคม 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.