เพิ่มประสิทธิภาพ VM บน Hyper-V โดยใช้ VHD แบบ Fixed size

0

การใช้ Virtual Machine (VM) แบบฮาร์ดดิสก์เสมือน (Virtual Hard Disk) แบบ Fixed size จะมีประสิทธิภาพการทำงานกว่าแบบ Expanded size โพสต์นี้ผมจึงขอแนะนำวิธีการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใช้ฮาร์ดดิสก์เสมือนแบบ Fixed size บนระบบ Hyper-V บน Windows Server 2016 ให้ได้ทราบกันครับ

สร้าง Virtual Machine บน Hyper-V ฮาร์ดดิสก์เสมือนแบบ   Fixed size

โดยดีฟอลท์แล้วการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V บน Windows Server 2016 โดยใช้ Hyper-V Manager นั้นจะใช้ฮาร์ดดิสก์เสมือนแบบ  Expanded size แต่ถ้าต้องการใช้ฮาร์ดดิสก์เสมือนแบบ Fixed size สามารถทำได้ตามขั้นตนดังนี้

1. เปิด Hyper-V Manager จากนั้นคลิกขวาบนชื่อโฮสต์ Hyper-V จากนั้นคลิก New แล้วเลือก Virtual Machine

2. บนหน้า New Virtual Machine Wizard ในขั้นตอน Before You Begin ให้คลิก Next เพื่อเริ่มขั้นตอนการสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน

3. บนหน้า Specify Name and Location ให้กรอกชื่อคอมพิวเตอร์เสมือนในช่อง Name (เช่น  Windows 10 V2004) เสร็จแล้วคลิก Next

3.1 หากต้องการเก็บคอมพิวเตอร์เสมือนไว้ในโฟลเดอร์อื่นให้เลือก Store the virtual machine in a different location จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next

4. บนหน้า Specify Generation คลิกเลือกรุ่นคอมพิวเตอร์เสมือนว่าจะเป็น Generation 1 (เป็นค่าดีฟอลท์) หรือ Generation 2

ข้อควรทราบ: พิจารณาเลือกรุ่นคอมพิวเตอร์เสมือนอย่างรอบคอบ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5. บนหน้า Assign Memory ให้ทำการกำหนดค่าหน่วยความจำให้คอมพิวเตอร์เสมือน โดยควรตั้งให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

6. บนหน้า Configure Networking ให้เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายให้กับคอมพิวเตอร์เสมือน โดยคลิกเลือกจากรายชื่อระบบเครือข่ายในหัวข้อ Connection แล้วเลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next

ข้อควรทราบ: หากต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในภายหลังให้เลือก No Connected

7. บนหน้า Connect Virtual Hard Disk ให้เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์เสมือนเป็น  Attach a virtual hard disk later เสร็จแล้วคลิก Next

Attach a virtual hard disk later: ทำการเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์เสมือนในภายหลัง

8. บนหน้า Completing the New Virtual Machine Wizard ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าต่างๆ และกลับไปแก้ไขถ้าหากมีการตั้งค่าผิดพลาด เสร็จแล้วคลิก Finish

เชื่อมต่อกับ Virtual Hard Disk ให้กับ VM

เนื่องจากคอมพิวเตอร์เสมือนที่ได้จากขั้นตอนด้านบนยังไม่มีฮาร์ดดิสก์เสมือน ดังนั้นก่อนที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการ เช่น Windows 10 จะต้องทำการเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์เสมือน ตามขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้าเริ่มต้นของ Hyper-V Manager ให้คลิกขวาบนคอมพิวเตอร์เสมือนที่ได้จากขั้นตอนด้านบน จากนั้นคลิก Settings

2. บนหน้า Settings for [ชื่อคอมพิวเตอร์เสมือน] on [ชื่อโฮสต์ Hyper-V] คลิก SCSI Controller จากนั้นคลิก Hard drive ด้านขวา แล้วคลิก Add

3. บนหน้าถัดไปคลิก New

4. บนหน้า Before You Begin คลิก Next

5. บนหน้า Choose Disk Type เลือกเป็น Fixed size เสร็จแล้วคลิก Next

6. บนหน้า Specify name and location ให้กรอกชื่อฮาร์ดดิสเสมือนและเลือกตำแหน่งที่จต้องการเก็บ เสร็จแล้วคลิก Next

7. บนหน้า Configure disk ให้ทำการกำหนดค่าดิสก์เสมือนในช่อง Size ตามความเหมาะสม เสร็จแล้วคลิก Next

8. บนหน้า Completing the New Virtual Machine Wizard ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าต่าง ๆ และกลับไปแก้ไขถ้าหากมีการตั้งค่าผิดพลาด เสร็จแล้วคลิก Finish

9. [รอจน Hyper-V Manager ทำการสร้างฮาร์ดดิสเสมือนแล้วเสร็จ]  จากนั้นจะกลับมายังหน้า Settings for [ชื่อคอมพิวเตอร์เสมือน] on [ชื่อโฮสต์ Hyper-V] คลิก SCSI Controller คลิก OK เพื่อกลับไปยังหน้าเริ่มต้นของ Hyper-V Manager

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากนั้น จะสามารถติดตั้ง Windows คอมพิวเตอร์เสมือนแล้วใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

แหล่งอ้างอิง
NAKIVO

ประวัติการปรับปรุงบทความ
20 สิงหาคม 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.