การติดตั้ง Microsoft Teams แบบ Machine-Wide

0

Microsoft Teams (จากนี้ขอเรียกแบบว่า Teams เพื่อความกระชับ) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้ในการประชุมและการเรียนแบบออนไลน์ โดยโพสต์นี้มีเทคนิคการติดตั้ง Teams แบบ Machine wide
เพื่อให้ผู้ใช้ Windows ทุกคนใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งเอง ครับ

วิธีติดตั้ง Teams แบบ Machine-Wide สำหรับผู้ใช้ Windows ทุกคน

เนื่องจากการติดตั้ง Teams นั้นโดยใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://teams.microsoft.com นั้นจะเป็นการติดตั้งลงใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้คนที่ทำการติดตั้งซึ่งจะใช้งานได้เฉพาะผู้ใช้ที่ทำการติดตั้งเท่านั้น สำหรับวิธีการแก้ไขคือให้ทำการติดตั้ง Microsoft Teams แบบ MSI

ตัวติดตั้ง Teams เวอร์ชัน 32-บิต ไฟล์ชื่อ Teams_windows.exe ส่วนเวอร์ชัน 64-บิต ไฟล์ชื่อ Teams_windows_x64.exe

ดาวน์โหลด Microsoft Teams

ไฟล์ตัวติดตั้ง Microsoft Teams แบบ MSI ชื่อว่า Teams_windows_x64.msi ซึ่งดาวน์โหลดเวอร์ชันสำหรับ Windows ได้จากเว็บไซต์ https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/msi-deployment โดยเลือกเวอร์ชัน 32-bit หรือ 64-bit ตามเวอร์ชันของ Windows 10 ที่ใช้งาน

ติดตั้ง Microsoft Teams

ถึงแม้ว่าสามารถติดตั้ง Microsoft Teams ได้โดยการดับเบิลคลิกไฟล์ Teams_windows_x64.msi (คลิก Yes บนหน้า User Account Control ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม การติดตั้งวิธีนี้ Teams จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าเครื่อง ซึ่งอาจทำความรำคาญให้แก่ผู้ใช้บางคนได้ ดังนั้นแนะนำให้ทำการติดตั้งจากคอมมานด์พรอมท์ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ โดยใช้คำสั่งตามเวอร์ชัน Windows 10 ด้านล่าง

Windows 10 เวอร์ชัน 32-บิต ใช้คำสั่งดังนี้

msiexec /i Teams_windows.msi OPTIONS=”noAutoStart=true” ALLUSERS=1

Windows 10 เวอร์ชัน 64-บิต ใช้คำสั่งดังนี้

msiexec /i Teams_windows_x64.msi OPTIONS=”noAutoStart=true” ALLUSERS=1

นอกจากนี้ สามารถคอนฟิกไม่ให้ Teams เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าเครื่องผ่านทาง Group Policy ได้โดยการ Enable การตั้งค่า Prevent Microsoft Teams from starting automatically after installation ซึ่งเก็บอยู่ที่ User Configuration\Policies\Administrative Templates\Microsoft Teams

ข้อควรทราบ 1: การติดตั้งTeams ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบในการติดตั้ง หมายความว่าถ้าเข้า Windows 10 ด้วยผู้ใช้ธรรมดา ระบบจะให้กรอกบัญชีผู้ดูแลระบบ

ข้อแนะนำ: หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วแนะนำให้ทำการรีสตาร์มระบบเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ผลการทำงาน

หลังจากทำการติดตั้ง Teams แบบ MSI เสร็จแล้วผู้ใช้ทุกคน Windows ทุกคน วิธีการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันโดยที่ผู้ใช้แต่ละคนมีบัญชี (Username และ Password) เป็นของตนเอง อย่างเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุงบทความ
16 สิงหาคม 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.