Drive จะลบไฟล์ใน Trash ที่เกิน 30 วัน โดยอัตโนมัติ มีผล 13 ตุลาคม 2563

0

ช่วงนี้ ถ้าผู้ใช้เข้าใช้งาน Drive ทั้งการใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์หรือผ่านแอป Drive บนคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ น่าจะสังเกตเห็นการแจ้งเรื่อง My Drive Trash is changing ซึ่งเป็นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในการเก็บไฟล์ Trash ซึ่งจะมีผล 13 ตุลาคม 2563

ด้านล่างเป็นการแจ้งเตือน My Drive Trash is changing บนโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์

My Drive Trash is changing
Starting October 13, items will be deleted forever after they’re been in your trach for 30 days

Drive จะทำการลบไฟล์ใน Trash ที่เกิน 30 วันอย่างถาวร

ก่อนหน้านี้ เมื่อผู้ใช้ Drive ทำการลบไฟล์ ไฟล์เหล่านั้นจะถูกย้ายไปเก็บไว้ใน Trash และมันจะถูกเก็บไปเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะทำการลบออกจาก Trash ด้วยตนเอง

ล่าสุดกูเกิลได้ประกาศเปลี่ยนนโยบายการลบข้อมูลใน Trash ของ Drive ใหม่ โดยจะทำการลบไฟล์ที่เก็บอยู่ใน Trash นานเกิน 30 วันโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ไฟล์เหล่านั้นจะถูกลบอย่างถาวร หมายความว่าผู้ใช้จตพไม่สามารถกู้คืนไฟล์เหล่านั้นได้อย่างสิ้นเชิง

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเริ่มมีผลในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ และจะมีผลการผู้ใช้ทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น

สำหรับสาเหตุของการเปลี่ยนนโยบายการลบข้อมูลใน Trash ของ Drive ครั้งนี้ กูเกิลให้เหตุผลว่าเพื่อให้กับนโยบายการลบข้อมูลใน Trash ของบริการอื่น ๆ ใน G Suite

ข้อควรทราบ

  • ข้อควรทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในครั้งนี้
  • แอดมินยังคงสามารถกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจาก Trash ของผู้ใช้ที่แอคทีฟได้นานสูงสุด 25 วัน
  • การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล (Retention policies) ใน Google Vault
  • การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลกับการลบไฟล์บนทุกอุปกรณ์ บนทุกแพลตฟอร์ม และกับผู้ใช้ทุกคน
  • ไฟล์ที่ลบจาก Drive File Stream จะถูกลบออกจาก Trash ของระบบหลังจากผ่านไป 30 วัน โดยไม่มีผลกระทบกับ Backup and Sync
  • ไฟล์ที่เก็บอยู่ใน Trash ที่แบ่งปัน จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 วัน
  • ไฟล์ต่าง ๆ ใน trash จะถูกคิดรวมเป็นการใช้โควต้าพื้นที่เก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
G Suite Updates

ประวัติการปรับปรุงบทความ
27 กันยายน 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.