วิธีดาวน์โหลดวิดีโอบันทึกการประชุมด้วย Microsoft Teams และการอัปโหลดขึ้น Stream

0

เนื่องจากปัจจุบันไมโครซอฟท์ยกเลิกการอัปโหลดวิดีโอบันทึกการประชุม* (Meeting recordings video) ด้วย Teams ขึ้น Stream โดยเปลี่ยนไปเก็บไว้บนระบบคลาวด์เซิฟเวอร์ของไมโครซอฟท์เป็นเวลา 21 วัน หลังจากนั้นจะทำการลบแบบถาวร

ความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับผู้ใช้บริการ Office 365 แผน A1 และ A1 Plus เท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้แผน Office 365 ทั้ง 2 แผนดังกล่าว (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษา) ต้องการเก็บวิดีโอจะต้องทำการดาวน์โหลดมาเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออัปโหลดขึ้น Stream เองตามขั้นตอนด้านล่างครับ

*ไมโครซอฟท์ยกเลิกการอัปโหลดวิดีโอบันทึกการประชุมด้วย Teams ขึ้น Stream เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ:
1. ไมโครซอฟท์ยังคงอัปโหลดวิดีโอบันทึกการประชุมของผู้ใช้บริการ Office 365 อื่น ๆ นอกจากแผน A1 และ A1 Plus ขึ้น Stream ให้อัตโนมัติเหมือเดิม
2. การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกับวิดีโอบันทึกการประชุมที่บันทึกก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดวิดีโอบันทึกการประชุมด้วย Teams

Teams จะเก็บวิดีโอบันทึกการประชุมไว้ในบนระบบคลาวด์เซิฟเวอร์ของไมโครซอฟท์เป็นเวลา 21 วัน ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการดาวน์โหลดได้จากหน้าสนทนา (Chat) เมื่อเลย 21 วันไปแล้ววิดีโอทำถูกลบอย่างถาวร

อัปโหลดวิดีโอบันทึกการประชุมขึ้น Stream

Stream เป็นบริการวิดีโอแบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ การอัปโหลดวิดีโอขึ้น Stream นั้นสามารถทำได้หลายแบบ แต่ขอนำมาแนะนำ 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 การอัปโหลดจากหน้าใดใด
1. บนหน้าหน้าใดใดของของ Stream คลิก Create จากนั้นคลิก Upload a video หรือไอคอน upload จากแถมเมนูด้านบน

2. ลากวิดีโอที่ต้องการอัปโหลดแล้ววางบนหน้า Videos ของ Stream

แบบที่ 2 การอัปโหลดจากหน้า Videos
1. บนหน้าโฮมของ Stream คลิก My content จากนั้นคลิก Videos จากแถมเมนูด้านบน

2. เลือกทำการอัปโหลดตามแบบที่ 1 หรือ 2
แบบที่ 1 ลากวิดีโอที่ต้องการอัปโหลดแลล้ววางบนหน้า Videos ของ Stream
แบบที่ 2 คลิก Browse จากนั้นเลือกวิดีโอที่ได้จากการดาวน์โหลเในขั้นตอนที่ 1 เสร็จแล้วคลิก Open

แหล่งอ้างอิง
Upload a Microsoft Teams meeting recording to Stream

ประวัติการปรับปรุงบทความ
3 กันยายน 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.