จัดการ Office 365 ด้วย PowerShell ตอนที่ 1: เชื่อมต่อ Azure AD สำหรับ Office 365

ที่ผ่าน ๆ มา โดยส่วนใหญ่แล้วผมจะจัดการผู้ใช้ Office 365 ผ่านทางเว็บไซต์ Admin Center แต่ระยะหลังได้เริ่มศึกษาวิธีการจัดการ Office 365 ด้วย Windows PowerShell พบว่าสามารถช่วยให้ทำงานหลายอย่างได้รวดเร็วขึ้น จึงนำประสบการณ์มาบันทึกไว้เพื่อ 1) เป็นบันทึกช่วยจำสำหรับตัวเอง และ 2) แบ่งปันกับผู้ที่สนใจ ครับ

ข้อควรทราบ
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ในการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ มีความต้องการ ระบบ ข้อมูล บัญชี (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) และโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

1. ต้องมีไลเซนส์ Office 365 (บนความนี้อ้างอิงแผน A1)

2. ต้องใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ Enterprise Admin ของ Office 365

3. ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 10 64-บิต (บนความนี้อ้างอิงเวอร์ชัน 1909, กรณีใช้ Windows 10 เวอร์ชันอื่นอ่านเพิ่มเติมในแหล่งอ้างอิง)

4. ต้องใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ Windows 10 (บนความนี้เข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ )

5. ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับระบบ Office 365

6. ที่สำคัญ!!! ขอออกตัวไว้ก่อนตรงนี้ว่าผมยังเป็นมือใหม่เรื่องการจัดการ Office 365 ด้วย Windows PowerShell ดังนั้นโพสต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดตกหล่นบ้างก็ขออภัยล่วงหน้านะครับ

เริ่มต้นจัดการ Office 365 ด้วย Windows PowerShell ตอนที่ 1

จากนี้ไปจะใช้ “PowerShell” แทน “Windows PowerShell” เพื่อความกระชับ ครับ

การจัดการ Office 365 ด้วย PowerShell ตอนที่ 1 นี้ จะเป็นการติดตั้ง Microsoft Azure Active Directory Module สำหรับ PowerShell และ เชื่อมต่อ Azure AD สำหรับ Office 365 รายละเอียดตามขั้นตอนด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้ง Microsoft Azure Active Directory Module สำหรับ PowerShell

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการจัดการ Office 365 ด้วย PowerShell ได้แก่ Microsoft Azure Active Directory Module สำหรับ PowerShell, NuGet provider และ Module จาก PSGallery ซึ่งสามารถติดตั้ง ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ powerShell ในช่อง Type here to search จากนั้นเลือก Run as administrator แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (UAC) ถ้ามี

2. รันคำสั่ง Install-Module MSOnline

3. เมื่อระบบถามให้ติดตั้ง NuGet provider ให้พิมพ์ Y แล้วกด ENTER

4. เมื่อระบบถามให้ติดตั้ง module from PSGallery ให้พิมพ์ Y แล้วกด ENTER

หมายเหตุ: คำสั่งใน Microsoft Azure Active Directory Module สำหรับ PowerShell จะมี Msol อยู่ในชื่อ cmdlet

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อ Azure AD สำหรับ Office 365

หลังจากทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เชื่อมต่อ Azure AD สำหรับ Office 365 ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ powerShell ในช่อง Type here to search จากนั้นเลือก Run as administrator แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (UAC) ถ้ามี

2. รันคำสั่ง Connect-MsolService เพื่อเชื่อมต่อกับ Office 365 Worldwide (+GCC)

3. ทำการลงชื่อเข้าระบบ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ Enterprise Admin เสร็จแล้วคลิก OK
3.1 กรณีใช้ Multi-factor authentication (MFA) ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอจนแล้วเสร็จ

ทดสอบการทำงาน

ถึงขั้นตอนนี้แสดงว่าท่านได้เชื่อมต่อกับระบบ Office 365 สำเร็จแล้ว ซึ่งสามารถทดสอบได้โดยการรันคำสั่ง
Get-MsolUser -UserPrincipalName “บัญชี Office365 ที่ใช้ลงชื่อเข้า ในขั้นตอนที่ 1”

รูปด้านล่างเป็นผลการรันด้านบน

การยกเลิกการเชื่อมต่อ Azure AD สำหรับ Office 365

ไม่มีคำสั่งเฉพาะสำหรับใช้ยกเลิกหรือปืดการเชื่อมต่อ Azure AD สำหรับ Office 365 โดยเพียงแค่ปิด PowerShell ระบบก็จะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

แหล่งอ้างอิง
Connect to Microsoft 365 with PowerShell

ประวัติการปรับปรุงบทความ
2 กันยายน 2563 : ปรับปรุงเนื้อหา เพิ่มรูปประกอบ
1 กันยายน 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather