การตั้งค่า Office 365 Release option

0

โพสต์นี้เป็นการสาธิตขั้นตอนการตั้งค่า Release option ผ่านทางหน้า Admin center ของ Office 365 เพื่อกำหนดลักษณะการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้ ครับ

วิธีตั้งค่า Office 365 Release option

เนื่องจากไมโครซอฟท์จะมีการพัฒนาปรับปรุง Office 365 อย่างต่อเนื่องและมีการออกฟีเจอร์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยดีฟอลท์แล้วผู้ใช้ Office 365 จะได้รับการอัปเดตหลังจากไมโครซอฟท์ทำการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์และออกอย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบันไมโครซอฟท์จะออกอัปเดตให้กับผู้ใช้ Office 365 ใน 2 แบบ คือ Standard release ซึ่งหมายความว่าการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์และ Targeted release ซึ่งหมายความว่าออกอัปเดตอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม แอดมิน Office 365 สามารถตั้งค่า Release option เพื่อกำหนดรูปแบบการอัปเดต Office 365 ได้ 3 รูปแบบ คือ

  • Standard release for everyone
    การตั้งค่ารูปแบบนี้ ผู้ใช้ทั้งองค์กรจะได้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เมื่อไมโครซอฟท์ออกอัปเดตอย่างเป็นทางการ
  • Targeted release for everyone
    การตั้งค่ารูปแบบนี้ ผู้ใช้ทั้งองค์กรจะได้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ในทันทีที่ไมโครซอฟท์พัฒนาแล้วเสร็จ
  • Targeted release for selected user
    การตั้งค่ารูปแบบนี้ ผู้ใช้ที่ถูกเลือกจะได้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ในทันทีที่ไมโครซอฟท์พัฒนาแล้วเสร็จ

ขั้นตอนการตั้งค่า Release option จากหน้า admin center ของ Office 365 มีดังนี้

1. ลงชื่อเข้าเว็บไซต์ Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา* ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้ที่เป็น Admin

2. บนหน้า admin center ให้คลิก show all จากนั้นคลิก Settings

3. ภายใต้หัวข้อ Settings ให้คลิกเมนู ORG Settings

4. บนหน้า ORG Settings คลิกแท็บ Organization profile

5. คลิก Release preferences จากนั้นเลือกตั้งค่า ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปดังนี้

5.1 ผู้ใช้ทั้งองค์กรจะได้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เมื่อไมโครซอฟท์ออกอัปเดตอย่างเป็นทางการ ให้เลือก Standard release for everyone แล้วคลิก Save

5.2 ผู้ใช้ทั้งองค์กรจะได้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ในทันทีที่ไมโครซอฟท์พัฒนาแล้วเสร็จ ให้เลือก Targeted release for everyone แล้วคลิก Save

5.3 เลือกผู้ใช้บางคนให้รับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ในทันทีที่ไมโครซอฟท์พัฒนาแล้วเสร็จ ให้เลือก Targeted release for selected user จากนั้นคลิก Select users และเลือกผู้ใช้ที่ต้องการ หรือคลิก Upload users (กรณีมีผู้ใช้จำนวนมาก) และอัปโหลดไฟล์ (มีไฟล์เทมเพลตให้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใส่ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการ) แล้วคลิก Save

หมายเหตุ:
วิธีในบทความนี้เป็นการอัปเดตจากเรื่อง วิธีการเปิดใช้งาน Software แบบ First Release บน Office 365

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุงบทความ
12 ตุลาคม 2563 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.