การดูประวัติการบันทึกวิดีโอการสอนออนไลน์

ปัจจุบันผู้ใช้ Teams ด้วยไลเซนส์ Office 365 แผน A1 จะเก็บวิดีโอไว้บนระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลา 20 วัน เมื่อครบกำหนด 20 วัน วิดีโอดังกล่าวจะถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนได้ ดังนั้นถ้าผู้ใช้ต้องการเก็บวิดีโอไว้ใช้ในอนาคตผู้ใช้จะต้องทำการดาวน์โหลดวิดีโอดังกล่าวเก็บไว้บนเครื่อง หลังจากนั้นหากต้องการแชร์ให้กับนักเรียนก็สามารถอัปโหลดขึ้น OneDrive หรือ Stream หรือบริการอื่น ๆ แต่ผู้ใช้บางคนอาจพบปัญหาหาวิดีโอที่บันทึกไว้ไม่เจอ โพสต์นี้มีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมาฝากครับ

การดูประวัติการบันทึกวิดีโอการสอนออนไลน์

ผู้ใช้ Microsoft Teams สามารถดูประวัติการบันทึกวิดีโอการสอนหรือการประชุมออนไลน์ ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Teams จากนั้น Sign-in ด้วยบัญชี Office 365 ของสถานศึกษาหรือที่ทำงาน

2. บนหน้าโฮมให้เลือกเมนู Teams จากนั้นเลือกเข้าทีมที่ต้องการ

3. บนหน้าถัดโดยดีฟอลท์ระบบจะเลือก Channel ชื่อ Genaral โดยอัตโนมัติ สำหรับกรณีที่มีหลาย Channel ให้เลือกที่ต้องการ จากนั้นเลือกแทบ Post

4. เลื่อนลงด้านล่างจนพบการสนทนาที่ต้องการ จากนั้นคลิกขยายการสนทนาจนเจอวิดีโอบันทึกการสอนหรือการประชุมที่ต้องการ

5. คลิกวิดีโอบันทึกการสอนหรือการประชุมที่ต้องการ ระบบจะทำการดาวน์โหลดวิดีโอลงเครื่องโดยอัตโนมัติ โดยไฟล์จะถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ Downloads

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุงบทความ
23 มกราคม 2564 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather