การเพิ่มค่า Default Storage ของ OneDrive เป็น 5TB

0

ตามปกติแล้วผู้ใช้ Office 365 for Education แผน A1 ทุกคนจะได้พื้นที่เก็บข้อมูลเริ่มต้น (default storage space) บน OneDrive ที่ขนาดความจุ 1TB อย่างไรก็ตามสามารถกำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลเริ่มต้นได้สูงสุด 5TB โดยการตั้งค่า default storage บนหน้า OneDrive Admin Center ตามขั้นตอนด้านล่าง

การเพิ่มค่า default storage ของ OneDrive เป็น 5TB

การเพิ่มค่า default storage ของ OneDrive เป็น 5TB มีขั้นตอนดังนี้

1. ล็อกอินเข้า OneDrive admin center ที่เว็บไซต์ https://admin.onedrive.com ด้วยบัญชีที่เป็น Global Admin

2. บนหน้าโฮมของ OneDrive admin center คลิกเลือกเมนู Storage

3. ให้กรอกขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลเริ่มต้น (หน่วยเป็น GB) ในช่องที่อยู่ใต้ Default storage in GB เสร็จแล้วคลิก Save

ทั้งนี้ การตั้งค่าอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงจะจีมีผลการทำงาน

การตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลของ OneDrive

แอดมินสามารถตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลของ OneDrive ของผู้ใช้ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ล็อกอินเข้า Microsoft 365 admin center ที่เว็บไซต์ https://admin.microsoft.com ด้วยบัญชีที่เป็น Global Admin

2. บนหน้า Microsoft 365 admin center ให้คลิกปุ่ม Edit a user แล้วกรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Search for a user จากนั้นคลิก Edit user

3. บนหน้า Edit user คลิกแท็บ OneDrive

4. ตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลบน OneDrive ได้จากหัวข้อ “Storage used” ตัวอย่าง 0% (0 MB of 5210 GB)

สำหรับผู้ใช้สามารถตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลของ OneDrive ของตนเองได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ล็อกอินเข้า OneDrive ที่เว็บไซต์ https://onedrive.microsoft.com ด้วยบัญชี Office 365 แผน A1

2. บนหน้าโฮมของ OneDrive ให้คลิก Settings จากนั้นเลือก OneDrive Settings

3. บนหน้า OneDrive Settings คลิกเมนู More Settings

4. บนหน้า More Settings คลิก Storage Metrics ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Features and storage ซึ่ง OneDrive จะแสดงพื้นที่เก็บข้อมูลอยู่บริเวณมุมขวาด้านบน ตัวอย่าง 5119.94 GB free of 5120.00 GB

ทั้งหมดนี้ คือวิธีการเพิ่มค่าพื้นที่เก็บข้อมูลเริ่มต้น OneDrive จาก 1TB เป็น 5TB ที่นำมาฝากในโพสต์นี้ ครับ

แหล่งอ้างอิง
OneDrive service description
Set the default storage space for OneDrive users

ประวัติการปรับปรุงบทความ
12 มีนาคม 2564 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.