เพิ่ม Memory ให้ Virtual Machine บน Hyper-V ด้วย PowerShell

0

สำหรับการใช้ Virtual Machine (VM) นั้นบางครั้งจำเป็นทำการปรับแต่งการตั้งค่า (reconfigure) เพื่อเพิ่มสมรรถนะหรือประสิทธิภาพการทำงานให้กับ VM สำหรับโพสต์นี้ผมจึงขอแนะนำวิธีการเพิ่มหน่วยความจำ (Memory) ให้กับ VM บนระบบ Hyper-V บน Windows Server 2012/2016/2019 โดยใช้คำสั่ง PowerShell ให้ได้ทราบกันครับ

การเพิ่ม Memory ให้ Virtual Machine บน Hyper-V ด้วย PowerShell

การเพิ่มหน่วยความจำให้ VM บน Hyper-V ด้วย PowerShell จำใช้ cmlet ชื่อ Set-VMMemory อย่างไรก็ตาม หากไม่ทราบว่า VM มีขนาดหน่วยความจำเท่าใด สามารถตรวจสอบได้ใช้ cmlet ชื่อ Get-VMMemory

ตรวจสอบขนาดหน่วยความจำของ VM

การตรวจสอบขนาดหน่วยความจำของ VM โดยการรัน cmlet ชื่อ Get-VMMemory ใน PowerShell ตามตัวอย่างด้านล่าง

Set-VMMemory VM_Name

กรณีไม่ทราบชื่อ VM หรือจำชื่อ VM ไม่ได้ให้รัน cmlet ชื่อ Get-VM เพื่อแสดงชื่อ VM ทุกตัวบนระบบ Hyper-V ตามตัวอย่างด้านล่าง

Get-VM

สามารถส่ง (pipeline) เอ้าท์พุตจากการรัน  Get-VM ไปยังคำสั่ง Get-VMMemory เพื่อแสดงขนาดหน่วยความจำของ VM ทุกตัวบนระบบ Hyper-V ตามตัวอย่างด้านล่าง

Get-VM | Get-VMMemory

การตั้งค่าหน่วยความจำ VM

การตั้งค่าหน่วยความจำ VM โดยการรัน cmlet ชื่อ Set-VMMemory ใน PowerShell ตามตัวอย่างด้านล่าง

Set-VMMemory VM_Name  [-DynamicMemoryEnabled <Boolean>] [-MinimumBytes <Int64>] [-StartupBytes <Int64>] [-MaximumBytes <Int64>]

VM_Name
คือชื่อ VM ที่ต้องการเพิ่มขนาดหน่วยความจำ

-DynamicMemoryEnabled
เปิดหรือปิดการทำงาน dynamic memory บน VM ตัวที่กำหนด

-MaximumBytes
กรณีเปิดใช้งาน dynamic memory จะเป็นขนาดหน่วยความจำสูงสุดที่ VM สามารถใช้งานได้

-MinimumBytes
กรณีเปิดใช้งาน dynamic memory จะเป็นขนาดหน่วยความจำต่ำสุดที่ VM ใช้งาน

-StartupBytes
กรณีเปิดใช้งาน dynamic memory จะเป็นขนาดหน่วยความจำเริ่มต้นที่กำหนดให้ VM
กรณีไม่เปิดใช้งาน dynamic memory จะเป็นขนาดหน่วยความจำสุทธิที่กำหนดให้ VM

-VMName
ชื่อ VM ที่จะทำการเพิ่มหน่วยความจำ

ตัวอย่างการตั้งค่าหน่วยความจำ VM

ตัวอย่างที่ 1: เพิ่มหน่วยความจำให้ VM (ปิดการทำงาน dynamic memory)
Set-VMMemory Win10 -StartupBytes 10GB

ตัวอย่างที่ 2: เพิ่มหน่วยความจำให้ VM (เปิดการทำงาน dynamic memory)
Set-VMMemory Win10 -DynamicMemoryEnabled True -MinimumBytes 4GB -StartupBytes 6GB -MaximumBytes 12GB

แหล่งอ้างอิง
techgenix.com
Microsoft

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.