จัดการ Office 365 ด้วย PowerShell ตอนที่ 4: ปิด Strong Password Requirements บน Office 365

Microsoft Office 365

โดยดีฟอลท์แล้ว Office 365 นั้นบังคับให้ใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง (Strong Password) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยรหัสผ่านบน Office 365 จะต้องประกอบด้วยข้อกำหนด 2 ข้อ คือ หนึ่งต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และสองต้องประกอบด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ

นโยบายนี้เป็นผลดีทางด้านความปลอดภัย แต่ว่าอาจสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้ได้รวมถึงแอดมินที่ดูแลระบบได้ โพสต์นี้มีวิธีการปิดการบังคับใช้ Strong Password Requirements บน Office 365 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวมาฝากครับ

Read more

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather