จัดการ Office 365 ด้วย PowerShell ตอนที่ 4: ปิด Strong Password Requirements บน Office 365

0

โดยดีฟอลท์แล้ว Office 365 นั้นบังคับให้ใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง (Strong Password) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยรหัสผ่านบน Office 365 จะต้องประกอบด้วยข้อกำหนด 2 ข้อ คือ หนึ่งต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และสองต้องประกอบด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ

นโยบายนี้เป็นผลดีทางด้านความปลอดภัย แต่ว่าอาจสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้ได้รวมถึงแอดมินที่ดูแลระบบได้ โพสต์นี้มีวิธีการปิดการบังคับใช้ Strong Password Requirements บน Office 365 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวมาฝากครับ

ข้อควรทราบ:

  • * ถึงแม้ว่าจะสามารถรปิดการบังคับใช้ Strong Password Requirements บน Office 365 ได้ แต่รหัสผ่านยังคงงต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร* บทความนี้อ้างอิง Office 365 for Education แผน A1 และทำการรันคำสั่งบน Windows 10

การปิดการบังคับใช้ Strong Password Requirements บน Office 365

การปิดการบังคับใช้ Strong Password Requirements บน Office 365 นั้นต้องทำผ่าน Windows PowerShell โดยใช้คำสั่ง Set-MsolUser ตามขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้ง Microsoft Azure Active Directory Module (MSOnline) สำหรับ PowerShell และเชื่อมต่อ Azure AD สำหรับ Office 365โดยรันคำสั่ง Connect-MsolService

อ่านรายละเอียดได้จากเรื่อง เชื่อมต่อ Azure AD สำหรับ Office 365

2. รันคำสั่ง Set-MsolUser โดยใช้คำสั่ง Set-MsolUser ตั้งค่าพารามิเตอร์ –StrongPasswordRequired ให้เป็น False ตามตัวอย่างด้านล่าง

Set-MsolUser -UserPrincipalName  <sign-in name> -StrongPasswordRequired  $false

ตัวอย่างที่ 1: การปิดการบังคับใช้ Strong Password Requirements ของผู้ใช้ชื่อ [email protected] คำสั่งที่ใช้จะเป็นดังนี้

Set-MsolUser -UserPrincipalName “[email protected]” -StrongPasswordRequired  $false

การปิดการบังคับใช้ Strong Password Requirements บน Office 365 สำหรับผู้ใช้จำนวนมาก

สำหรับวิธีการปิดการบังคับใช้ Strong Password Requirements บน Office 365 สำหรับผู้ใช้จำนวนมากนั้นทำได้โดยสร้างไฟล์ Windows PowerShell are script files ( .ps1 ) ลักษณะด้านล่าง

Set-MsolUser -UserPrincipalName “[email protected]” -StrongPasswordRequired  $false
Set-MsolUser -UserPrincipalName “[email protected]” -StrongPasswordRequired  $false
Set-MsolUser -UserPrincipalName “[email protected]” -StrongPasswordRequired  $false

การกำหนดรหัสผ่านให้ผู้ใช้ Office 365 ด้วย PowerShell

หลังจากปิดการบังคับใช้ Strong Password Requirements แล้วสามารถทำการกำหนดรหัสผ่านให้กับผู้ใช้ Office 365 โดยใช้คำสั่ง Set-MsolUserPassword ตามฟอร์แมตด้านล่าง

Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName [email protected] -NewPassword 12345678 -ForceChangePassword $False

อ่านรายละเอียดได้จากเรื่อง การกำหนด Password ให้ผู้ใช้ Office 365 จำนวนมาก

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Set-MsolUser
Microsoft

ประวัติการปรับปรุงบทความ
9 พฤษภาคม 2564 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.