การต่ออายุ Microsoft 365 Apps

แต่ละปีผู้ที่ดูแลระบบ Microsoft 365 ต้องทำการต่ออายุบริการต่าง ๆ แต่อะไรที่นานนานทำทีหนึ่งปีทำครั้งก็มีโอกาสลืมได้ โพสต์นี้จึงขอบันทึกวิธีการและขั้นตอนการต่ออายุ Microsoft 365 Apps for Faculty กับ Microsoft 365 Apps for Student ไว้เพื่ออ่านกันลืมเมื่อต้องทำในปีหน้าหรือปีถัดไปครับ

ข้อมูลจำเป็นสำหรับใช้แอคติเวตหรือการต่ออายุ Microsoft 365 Apps

การแอคติเวตหรือการต่ออายุ Microsoft 365 Apps นั้นจะต้องเตรียมหรือมีข้อมูลที่จำเป็นดังนี้
1. บัญชีผู้ดูแลระบบ Microsoft VLSC ของสถานศึกษา
2. บัญชีผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 (Office 365) ของสถานศึกษา
3. Product Key ของ Microsoft 365 Apps กรณีไม่มีใน Product Key ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่สถานศึกษาซื้อไลเซนส์

ทิป: เพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะนำให้ตั้งผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ให้เป็นผู้ดูแลระบบ Microsoft VLSC แล้วทำการลงชื่อเข้าเว็บไซต์ Microsoft VLSC ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ Microsoft 365

ขั้นตอนการต่ออายุ Microsoft 365 Apps for Faculty

ปัจจุบัน การต่ออายุ Microsoft 365 Apps for Faculty และ Microsoft 365 Apps for Student บนบริการ Microsoft 365 แผนสำหรับสถานศึกษา นั้นจะต้องทำผ่านทาง Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) ตามขั้นตอนดังนี้
1. ลงชื่อเข้าเว็บไซต์ Microsoft VLSC ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ ซึ่งสามารถใช้บัญชีของสถานศึกษา เช่น vlsc_admin@u_name.ac.th หรือ Microsoft 365 เช่น [email protected]_name.ac.th (ขึ้นอยู่กับการกำหนด User บนระบบ VLSC)
2. บนหน้าโฮมของ Microsoft VLSC คลิกเมนู Licenses จากนั้นเลือก Relationship Summary
3. บนหน้า Relationship Summary คลิกเลือก Agreement Licensing ID ที่ยังมีสถานะ Active
4. บนหน้า Agreement Details ให้คลิกแท็บ Product Keys
5. บนหน้าถัดไป ให้คลิก Manage Service Activation (คอลัมน์ Product Key) ของ M365 Apps for Fac
6. บนหน้า Volume Licensing Online Service Activation
6.1 กรณีลงชื่อเข้าด้วยบัญชีบัญชีของสถานศึกษา ให้คลิก I have an account for my organization to use แล้วไปทำข้อ 7
6.2 กรณีลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Microsoft 365 (Office 365) คลิก Sign-in with [office365_name.u_name.ac.th] * แล้วไปทำข้อ 8
7. บนหน้าถัดไปให้คลิก Sign-in with [office365_name.u_name.ac.th] *
8. บนหน้า Activate Online Service Orders ให้คลิก Start activation ที่อยู่ขวามือของบริการที่ต้องการต่ออายุหรือแอคติเวต (ในตัวอย่างนี้คือ M365 Apps for Fac)
9. บนหน้า activate online service หน้าถัดไปให้คลิก Next
10. บนหน้าactivate online service หน้าถัดไป ให้เลือก Renew you subscription เสร็จแล้วคลิก Next
11. บนหน้า Everything look right? ให้คลิก Redeem
12. ทำขั้นตอนที่ 8 อีกครั้งโดยคลิก Start activation ที่อยู่ขวามือของ M365 Apps for Stu จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 9-11 อีกครั้ง

ตรวจสอบผลการทำงาน

หลังทำการต่ออายุ Microsoft Apps เสร็จเรียบร้อย สามารถตรวจสอบสถานะของไลเซนส์ได้จากหน้า Admin Center ของ Microsoft 365 Admin Center จากนั้นเข้าไปยังเมนู Billing แล้วเลือก Your products หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้หน้าต่างลักษณะดังรูปด้านล่าง

หมายเหตุ:
*[office365_name.u_name.ac.th] คือชื่อ โดเมน Microsoft 365 (Office 365) ของสถานศึกษา เช่น o365.u_name.ac.th

ประวัติการปรับปรุงบทความ
12 กันยายน 2565 : ปรับปรุงเนื้อหา แก้ไขคำผิด
11 ตุลาคม 2564 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather