การต่ออายุ Microsoft 365 Apps

0

แต่ละปีผู้ที่ดูแลระบบ Microsoft 365 ต้องทำการต่ออายุบริการต่าง ๆ แต่อะไรที่นานนานทำทีหนึ่งปีทำครั้งก็มีโอกาสลืมได้ โพสต์นี้จึงขอบันทึกวิธีการและขั้นตอนการต่ออายุ Microsoft 365 Apps for Faculty กับ Microsoft 365 Apps for Student ไว้เพื่ออ่านกันลืมในปีหน้า

ขั้นตอนการต่ออายุ Microsoft 365 Apps for Faculty

ปัจจุบัน การต่ออายุ Microsoft 365 Apps for Faculty และ Microsoft 365 Apps for Student บนบริการ Microsoft 365 แผนสำหรับสถานศึกษา นั้นจะต้องทำผ่านทาง Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อเข้าเว็บไซต์ Microsoft VLSC ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ
2. บนหน้าโฮมของ Microsoft VLSC คลิกเมนู Licenses จากนั้นเลือก Relationship Summary
3. บนหน้า Relationship Summary คลิกเลือก Agreement Licensing ID ที่ยังมีสถานะ Active
4. บนหน้า Agreement Details ให้คลิกแท็บ Product Keys
5. บนหน้าถัดไป ให้คลิก Manage Service Activation (คอลัมน์ Product Key) ของ M365 Apps for Fac
6. บนหน้า Volume Licensing Online Service Activation คลิก I have an account for my organization to use
7. บนหน้าถัดไปให้คลิก Sign-in with [domain_name]***
8. บนหน้า Activate Online Service Orders ให้คลิก Start activation ในคอลัมน์ M365 Apps for Fac
9. บนหน้าถัดไปให้คลิก Next
10. บนหน้าถัดไปเลือก Renew you subscription เสร็จแล้วคลิก Next
11. บนหน้า Everything look right ให้คลิก Redeem
12. ทำขั้นตอนที่ 8 อีกครั้งโดยเลือก M365 Apps for Stu จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 9-11 อีกครั้ง

ตรวจสอบผลการทำงาน

หลังทำการต่ออายุ Microsoft Apps เสร็จเรียบร้อย สามารถตรวจสอบสถานะของไลเซนส์ได้จากหน้า Admin Center ของ Microsoft 365 Admin Center จากนั้นเข้าไปยังเมนู Billing แล้วเลือก Your products หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้หน้าต่างลักษณะดังรูปด้านล่าง

ประวัติการปรับปรุงบทความ
11 ตุลาคม 2564 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.