ปิด MAC Randomization บนอุปกรณ์แอนดรอยด์

ผู้ใช้อุปกรณ์ทั้งมือถือและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 10 หรือใหม่กว่า อาจประสบปัญหาเชื่อมต่อกับระบบไวไฟ (Wi-Fi)  ของที่ทำงานหรือในสถานศึกษาไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามคู่มือของฝ่ายไอทีแล้วก็ตาม ซึ่งในบางกรณีปัญหานี้มีสาเหตุมาจากฟีเจอร์ MAC Randomization ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ตั้งค่า Wi-Fi  MAC แบบสุ่มให้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นจะต้องปิดฟีเจอร์ปิด MAC Randomization

MAC Randomization คืออะไร

MAC Randomization  เป็นฟีเจอร์ที่จะทำการเปลี่ยนค่า Wi-Fi  MAC แบบสุ่มโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงทุก 24 ชั่วโมง โดยตั้งแต่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 10 และใหม่กว่า จะมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ MAC Randomization  นี้ตั้งแต่เริ่มต้น

ข้อดีของฟีเจอร์ MAC Randomization คือช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการออนไลน์และท่องอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีฟีเจอร์ MAC Randomization  อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไวไฟของที่ทำงานหรือในสถานศึกษาได้ วิธีการแก้ไขคือต้องปิดฟีเจอร์ดังกล่าวนี้

วิธีการปิด MAC Randomization

วิธีและขั้นตอนปิด MAC Randomization นั้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของมือถือและแท็บเล็ตที่ใช้งาน โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดหน้า Settings ของมือถือหรือแท็บเล็ต
2. เข้าไปยังหัวข้อ Connections จากนั้นแตะ Wi-Fi
3. บนหน้า Wi-Fi ให้แตะไอคอน Gear เพื่อเข้าหน้าตั้งค่า Wi-Fi
4. บนหน้าถัดไปให้แตะหัวข้อ Advanced จากนั้นแตะการตั้งค่า MAC address type แล้วเลือก Phone MAC

5. ทำการเชื่อมต่อกับระบบไวไฟ อีกครั้ง หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะสามารถเชื่อมต่อได้ปกติ

ประวัติการปรับปรุงบทความ
14 ธันวาคม 2564 : เผยแพร่ครั้งแรก

แหล่งอ้างอิง
Howtogeek

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather