เปิด Assistant menu บนมือถือซัมซุง

0

โทรศัพท์มือถือซัมซุงหลายรุ่นจะมี Assistant menu ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการทำงานต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วและง่ายดาย อย่างไรก็ตาม Assistant menu ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น โพสต์นี้จึงขอแนะนำวิธีการเปิด Assistant menu ให้ได้ทราบกันครับ

Assistant menu คือ

Assistant menu เป็นเมนูที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุงเข้าถึงการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว Assistant menu มีลักษณะเป็นวงกลมที่แสดงลอยอยู่บนหน้าจอ โดยสามารถเข้าถึง Recent, Home, Back, Screen off, Volume, Screenshots, Notification panel, Pinch zoom, Power off menu, Cursor, Screen control และ Menu settings

รูปด้านล่างเป็นไอคอน Assistant menu ของโทรศัพท์มือถือรุ่น A52s 5G

ส่วนรูปด้านล่างเป็นหน้าเมนู Assistant menu ของโทรศัพท์มือถือรุ่น A52s 5G

การเปิด Assistant menu บนโทรศัพท์มือถือซัมซุง

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือซัมซุง สามารถเปิดฟีเจอร์ Assistant menu ได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดหน้า Settings จากนั้นเลือกหัวข้อ Accessibility

2. บนหน้าถัดไปให้แตะหัวข้อ Interaction and dexterity

3. บนหน้าถัดไปให้ตั้งค่า Assistant menu เป็น On (ค่าเริ่มต้นเป็น Off)

4. (ทางเลือก) แตะ Assistant menu จากนั้นทำการปรับการตั้งค่าต่าง ๆ ตามความต้องการใช้งาน ดังนี้

  • Transparency = ความโปร่งแสงของไอคอน Assistant menu
  • Show as edge icon = แสดงไอคอน Assistant menu แบบ edge
  • Assistant menu = ขนาดไอคอน มี 3 ขนาด คือ Small, Medium และ Large
  • Touchpad, Cursor, and magnifier settings = ตั้งค่า ทัชแพด เคอร์เซอร์ และแว่นขยาย

สำหรับวิธีการปิดฟีเจอร์ Assistance menu นั้นให้ทำตามข้อที่ 1-3 ตามขั้นตอนที่ด้านบน โดยในข้อที่ 3 ให้ตั้งค่า Assistant menu เป็น Off หรือแตะไอคอน Assistance menu แล้วทำการตั้งค่าเป็น Off

อ้างอิง
samsung

ประวัติการปรับปรุงบทความ
15 ธันวาคม 2564 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.