การ Restore ไฟล์ที่ถูกลบบน OneDrive

โพสต์นี้มีวิธีและขั้นตอนการกู้คืน (Restore) ไฟล์ที่เก็บไว้บน OneDrive ที่ถูกลบโดยไม่ตั้งใจมาฝาก โดยครอบคลุมทั้งลักษณะการใช้งานผ่านเว็บไซต์และแบบแอปสำหรับ Windows และแอนดรอยด์ ครับ

วิธีการ Restore ไฟล์ที่ถูกลบบน OneDrive

โดยทั่วไปการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive นั้นทำได้ 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1: การ Restore จาก Recycle Bin ของ Windows

1. ดับเบิลคลิก Recycle Bin บนหน้าเดสก์ทอปของ Windows

2. คลิกขวาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเสร็จแล้วเลือก Restore

ผลลัพธ์: ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ Restore ด้วยวิธีนี้จะซิงค์กับ OneDrive โดยอัตโนมัติ

วิธีที่ 2: การ Restore จาก Recycle Bin ของเว็บ OneDrive

1. เปิดเว็บไซต์ https://onedrive.live.com/ การลงชื่อเข้า

2. คลิกเลือก Recycle Bin

3. คลิกขวาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วเลือก Restore

3.1 สำหรับผู้ใช้ Office 365 ในกรณีที่ไม่พบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการใน Recycle bin ให้คลิกเลือก Second-stage recycle bin (ไฟล์ที่ถูกลบบนเว็บ OneDrive จะถูกย้ายไปเก็บไว้ใน Second-stage recycle bin หลังจากถูกลบครบ 30 วัน) จากนั้นคลิกขวาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วเลือก Restore

ผลลัพธ์: ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ Restore ด้วยวิธีนี้จะซิงค์กับ OneDrive บน Windows โดยอัตโนมัติ

วิธีที่ 3: การ Restore จาก Recycle Bin ของแอป OneDrive สำหรับแอนดรอยด์

1. ทำการเปิดแอป OneDrive บนอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์ แล้วแตะ Me ที่ด้านล่างขวาแล้ว

2. แตะ Recycle bin

3. แตะไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วเลือก Restore จากนั้นเลือก Restore

ผลลัพธ์: ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ Restore ด้วยวิธีนี้จะซิงค์กับ OneDrive บน Windows โดยอัตโนมัติ

เลือกวิธี Restore ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive

การเลือกวิธี Restore ไฟล์ที่ถูกลบจาก OneDrive นั้นขึ้นอยู่กับแบ่งวิธีที่ไฟล์ถูกลบซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ 1) ลบด้วย File Explorer ของ Windows ลบ 2) ลบไฟล์บนเว็บ OneDrive และ 3) ลบไฟล์ด้วยแอป OneDrive สำหรับแอนดรอยด์

การ Restore ไฟล์บน OneDrive ที่ถูกลบด้วย File Explorer ของ Windows

OneDrive บน Windows นั้นเป็นเสมือนโฟลเดอร์หนึ่งของ Windows เมื่อผู้ใช้ทำการลบไฟล์บน OneDrive ด้วย File Explorer ไฟล์เหล่านั้นถูกย้ายไปเก็บอยู่ใน Recycle Bin ของ Windows และส่งผลให้ไฟล์เหล่านั้นที่เก็บอยู่บนเว็บ OneDrive ถูกย้ายไปเก็บอยู่ใน Recycle Bin ของ OneDrive ในกรณีนี้ การ Restore ไฟล์ที่ถูกลบออกจาก OneDrive สามารถทำได้โดยใช้วิธีที่ 1 และ 2

การ Restore ไฟล์ที่ถูกลบบนเว็บ OneDrive

เมื่อผู้ใช้ทำการลบไฟล์บนเว็บ OneDrive ไฟล์เหล่านั้นถูกย้ายไปเก็บอยู่ใน Recycle Bin ของ OneDrive แต่จะไม่ส่งผลให้ไฟล์เหล่านั้นที่เก็บอยู่บน OneDrive บน Windows ถูกย้ายไปเก็บอยู่ใน Recycle Bin ของ Windows ในกรณีนี้ การ Restore ไฟล์ที่ถูกลบออกจาก OneDrive สามารถทำได้โดยใช้เฉพาะวิธีที่ 2

การ Restore ไฟล์ที่ถูกลบด้วยแอป OneDrive สำหรับแอนดรอยด์

เมื่อผู้ใช้ทำการลบไฟล์จากแอป OneDrive สำหรับแอนดรอยด์ ไฟล์เหล่านั้นถูกย้ายไปเก็บอยู่ใน Recycle Bin ของแอป OneDrive และส่งผลให้ไฟล์เหล่านั้นที่เก็บอยู่บนเว็บ OneDrive ถูกย้ายไปเก็บอยู่ใน Recycle Bin ของ OneDrive ในกรณีนี้ การ Restore ไฟล์ที่ถูกลบออกจาก OneDrive สามารถทำได้โดยใช้วิธีที่ 2 และ 3

สรุป

1. การ Restore ไฟล์บน OneDrive ที่ถูกลบบน Windows สามารถ Restore จาก Recycle Bin ของ Windows หรือ Recycle Bin ของเว็บ OneDrive

2. การ Restore ไฟล์บน OneDrive ที่ถูกลบบนเว็บ สามารถ Restore จาก Recycle Bin ของเว็บ OneDrive หรือจาก Recycle Bin ของแอป OneDrive สำหรับแอนดรอยด์

3. การ Restore ไฟล์บน OneDrive ที่ถูกลบจากแอป OneDrive สำหรับแอนดรอยด์ สามารถ Restore จาก Recycle Bin ของแอป OneDrive สำหรับแอนดรอยด์ หรือจาก Recycle Bin ของเว็บ OneDrive

ประวัติการเผยแพร่บทความ
21 มกราคม 2565 : เผยแพร่ครั้งแรก

อ้างอิง
Microsoft

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather