การลบไฟล์ถาวรจากถังขยะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซัมซุง

0

ตามปกติแล้วอุปกรณ์เคลื่อนที่ซัมซุงจะทำการลบไฟล์ที่เก็บอยู่ในถังขยะ (Trash) โดยอัตโนมัติเมื่อครบไฟล์เหล่านั้นถูกลบเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งจะทำให้ไฟล์เหล่านั้นถูกลบอย่าวถาวร อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถทำการลบไฟล์ที่เก็บอยู่ในถังขยะทิ้งถาวรได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้ครบ 30 วันตามวิธีการด้านล่าง ครับ

วิธีการลบไฟล์ถาวรจากถังขยะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซัมซุง

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ตแบรนด์ซัมซุง สามารถลบไฟล์ถาวรจากถังขยะได้หลายวิธี ตามขั้นตอนด้านล่าง

วิธีที่ 1 การลบไฟล์ถาวรจากถังขยะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซัมซุงด้วย Battery and device care

วิธีนี้สามารถลบไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ประเภทอื่น ๆ จากถังขยะอย่างถาวร  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดหน้า Settings ของโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต จากนั้นแตะเลือกหัวข้อ Battery and device care

2. บนหน้า Device care แตะเลือก Storage

3. บนหน้า Storage ภายใต้หัวข้อ Trash ให้แตะเลือก Gallery หรือ My Files

4. บนหน้า Trash แตะเลือก Empty

5. บนหน้า Empty the Trash? ให้แตะเลือก Empty Trash

วิธีที่ 2 ลบไฟล์ถาวรจากถังขยะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซัมซุงด้วยแอป Gallery

วิธีนี้สามารถลบไฟล์รูปภาพและวิดีโอออกจากถังขยะอย่างถาวร โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแอป Gallery บนโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต

2. แตะไอคอน 3 แถบ (เมนูแฮมเบอร์เกอร์) ที่อยู่มุมขวาล่างของแอป Gallery จากนั้นแตะเลือก Trash

3. บนหน้า Trash แตะเลือก Empty

4. บนหน้า Empty the Trash? ให้แตะเลือก Empty Trash

วิธีที่ 3 การลบไฟล์ถาวรจากถังขยะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซัมซุงด้วยแอป My Files

วิธีนี้สามารถลบไฟล์รูปภาพออกจากถังขยะอย่างถาวร โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแอป My Files บนโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต

2. แตะไอคอน 3 จุด ที่อยู่มุมขวาบนของแอป My Files จากนั้นแตะเลือก Trash

3. บนหน้า Trash แตะเลือก Empty

4. บนหน้า Empty the Trash? ให้แตะเลือก Empty Trash

ประวัติการเผยแพร่บทความ
5 มกราคม 2565 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.