วิธีลบ OneDrive personal จาก File Explorer บน Windows 10

0

บทความนี้เป็นวิธีการลบโฟลเดอร์ OneDrive – Personal ออกจากหน้า Navigation pane ของ File Explorer บน Windows 10 แสดงมาฝากครับ

ข้อควรระวัง
การแก้ไขรีจีสทรี่ผิดพลาดอาจทำให้ Windows เสียหายได้ ดังนั้นให้ทำการแก้ไขด้วยความระมัดระวังและควรทำการสำรองรีจีสทรี่และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนลงมือแก้ไข เพื่อใช้เรียกคืนรีจิสทรี่ได้ในกรณีเกิดข้อผิดพลาด

การลบไอคอน OneDrive – Personal ออกจาก File Explorer บน Windows 10

ผู้ใช้ OneDrive for Business ซึ่งเป็นเวอร์ชันสำหรับธุรกิจด้วยบัญชี Microsoft 365 (หรือ Office 365 เดิม) บน Windows 10 บางคนอาจประสบปัญหา File Explorer แสดงทั้งโฟลเดอร์ OneDrive – Personal และ OneDrive บนหน้า Navigation pane ทั้งที่ไม่ได้ใช้ OneDrive – Personal และเนื่องจากทั้งสองโฟลเดอร์แสดงอยู่ใกล้กันส่งผลให้บ้างครั้งคลิกผิดได้

สำหรับวิธีการลบ OneDrive personal ที่ไม่ได้ใช้งานออกจาก File Explorer ใน Windows 10 นั้นไม่สามารถทำการตั้งค่าแบบ GUI ตามปกติ โดยต้องทำการแก้ไข Registry ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ไซน์อินเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ จากนั้นเปิดโปรแกรม Registry Editor โดยกดปุ่ม Windows + R จากนั้นพิมพ์ regedit.exe ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter (คลิก Yes บนหน้า User Account Control)

2. บนหน้าต่าง Registry Editor ให้ท่องไปยัง hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\desktop\namespace จากนั้นให้ดูค่า subkey ของ OneDrive personal ซึ่งโดยทั่วไปคือ {018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} โดยให้คัดลอกค่าดังกล่าวนี้ไว้เพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป

3. บนหน้าต่าง Registry Editor ให้ท่องไปยัง hkey_classes_root\clsid จากนั้นให้คลิก subkey ของ OneDrive personal ที่ได้ในข้อ 2.

4. ในหน้าตั้งค่าทางด้านขวามือให้ดับเบิลคลิก subkey ที่ชื่อ System.IspPnnedToNameSpaceTree แล้วทำการตั้งค่าเป็น 0

5. คลิก OK เสร็จแล้วปิดโปรแกรม Registry editor

ผลการทำงาน

หลังจากทำการตั้งค่า subkey ที่ชื่อ System.IspPnnedToNameSpaceTree แล้วทำการตั้งค่าเป็น 0 จากนั้น File Explorer จะไม่แสดง OneDrive – personal ลักษณะดังรูปด้านล่าง

รูปหน้า File Explorer รูปหลังจากทำการลบ OneDrive – personal จะแสดงเฉพาะ OneDrive for Business เพียงอย่างเดียว

ประวัติการเผยแพร่บทความ
23 มกราคม 2565 : เผยแพร่ครั้งแรก

อ้างอิง
Microsoft community

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.