การแก้ไขหรือลบ Private Comment ใน Google Classroom

ในการใช้งาน Google Classroom จัดการเรียนการสอนนั้น ครู (Teacher) สามารถสื่อสารกับนักเรียน (Student) ได้โดยการส่งข้อความแบบส่วนตัว (Private comment) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ เช่น ได้รับการบ้านที่นักเรียนส่งแล้ว หรือ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจการบ้าน เป็นต้น แล้วถ้าครูส่งข้อความแบบส่วนตัวผิด เช่น ลืมสลับภาษาเป็นภาษาไทย เป็นต้น จะสามารถแก้ไข (Edit) หรือ ลบ (Delete) ข้อความนั้นต้องทำอย่างไร ? โพสต์นี้มีวิธีทำมาฝากครับ

วิธีการแก้ไขหรือลบ Private Comment ใน Google Classroom

กรณีครูส่งข้อความแบบส่วนตัวถึงนักเรียน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แต่พิมพ์ผิด เช่น ลืมสลับภาษาเป็นภาษาไทย เป็นต้น หรือส่งข้อความผิด สามารถแก้ไขหรือลบข้อความดังกล่าวได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อเข้า Google Classroom จากนั้นคลิกเลือกชื่อวิชา (Class) ที่ต้องการ

2. บนหน้าถัดไป (โดยดีฟอลท์จะเป็นหน้า Stream) คลิก Classwork จากนั้นคลิก Assignment ที่ต้องการ แล้วคลิก View assignment

3. บนหน้า Student work ให้คลิกชื่อนักเรียนที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อความแบบส่วนตัวจากรายชื่อที่แสดงอยู่ภายใต้ All students (อยู่ด้านซ้ายของหน้าเว็บ)

4. บนหน้าแสดงงานของนักศึกษา ในส่วน Private comment (อยู่ด้านล่างข้องหน้าเว็บ) ให้ชี้เม้าส์เหนือข้อความที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม … แนวตั้ง แล้วเลือก Edit เพื่อแก้ไขข้อความ (หรือเลือก Delete เพื่อลบข้อความ)

5. ทำการแก้ไขข้อความ เสร็จแล้วคลิก Save เพื่อบันทึกการแก้ไข (หรือคลิก Delete เพื่อยืนยันการลบข้อความ)

แหล่งอ้างอิง
support.google.com

ประวัติการเผยแพร่บทความ
21 กรกฎาคม 2565 : แก้ไขคำผิด
16 กรกฎาคม 2565 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather